БизнесРегиона

МИГ „Девин-Смолян“ очаква около 10 млн. лева за проекти

Местната инициативна група „Девин-Смолян“ очаква около 10 млн. лева за проекти в новия програмен период. Превес за финансова помощ ще имат този път кандидатите от частния сектор и юридическите лица с нестопанска цел, съобщи председателят на сдружението Радост Караиванова.

На официална церемония в Министерството на земеделието и храните днес председателите на местните инициативни групи и кметовете на общини получиха административните договори за помощ за подготвителни дейности по изготвяне на стратегиите на МИГ за новия програмен период.

„С огромни надежди съм, че МИГ „Девин-Смолян“ ще се справи качествено със своите отговорни задачи и ще даде възможност за подобряване на финансовия и икономически стабилитет на двете общини. Разчитаме на подкрепа и конструктивни предложения за изготвяне на стратегията от страна на частния сектор и НПО, с които ще проведем активни срещи“, посочи още Караиванова. 

Сдружението „Местна инициативна група „Девин – Смолян“ е учредено през март 2021 година.

В управителния му съвет са Община Смолян, Кооперация „Взаимоспомагателна земеделска кредитна асоциация на частни стопани“ – Смилян, Народно читалище „Бъдеще сега 2006“ – с. Гудевица, Сдружение „Девин – минало, настояще и бъдеще“, сдружение „Здравец“ – Триград, и фирма „Жан – 66“ ООД – Девин.

error: Защитено Съдържание!