Министър Аврамова: За язовир „Пловдивци“ е издадено разрешение за ползване

Първият язовир за питейни води, изграден през последните 30 години – „Пловдивци“, вече е готов и има издадено разрешение за ползване. Съоръжението ще осигури в изобилие чиста питейна вода за над 40 хил. души в Рудозем и региона. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на изнесено заседание на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

Припомняме, че изпълнението на язовира бе договорено за 47,4 млн. лв. Финалната му стойност обаче е 31 млн. лв., защото се плаща за реално извършена работа.

Обектът е финансиран със заем от Световната банка. Изпълнителят е консорциум с водещ партньор руската компания ОАО „Зарубежводстрой“, българската „ГБС-Инфраструктурно строителство“ (дъщерна фирма на „Главболгарстрой“ АД – б.а.) и испанската „Арема“ АД.

Това я язовир с достатъчен обем да захранва поне две общини, а с перспектива и за повече общини от Смолянска област, изградена му е и пречиствателна станция.

Още миналата година, когато тогавашният зам.-министър Малина Крумова отиде да види в какво състояние е язовира, заяви, че той е изключително важен, за да се осигури както достатъчно вода за хората и техните битови нужди, така също за икономическото развитие на района.

Амортизираният водопровод обаче, чиято задача е да достави питейната вода до хората, го прави не особено потребен, докато не се доизгради и обнови мрежата до съответните населени места в общините Рудозем и Мадан.

Наличните тръби са амортизирани и остарели, водовземните съоръжения са компрпометирани. Не са изградени водопроводни отклонения за резервоарите в непосредствена близост до трасето на довеждащия водопровод. Загубите на питейна вода са над 60%.

По сегашни данни нужните за реконструкция на водопровода средства около 18 млн. лева.

В началото на април областният управител на Смолян обяви поръчка за проектиране на 35 км водопровод от яз. „Пловдивци“ към населените места наоколо.

Прогнозната стойност на разработката е 434 470 лева без ДДС. Петима участника са подали оферти да изпълнят заданието – „Фрибул“ ООД (Варна), „Свеко Енергопроект“ АД (София), „Екоинженеринг“ ЕООД (Кърджали), ДЗЗД „Аква Инженеринг“ – София, и ДЗЗД „Строй Груп“ – София.

Предстои да се проектира реконструкция на външен довеждащ водопровод, захранен от открито водохващане от р. „Искрец” и от извор “Голямата Река”, който ще бъде захранен единствено от язовир „Пловдивци“ след пречиствателната станция за питейни води. Ще се проектират също и водопроводни отклонения до най-близките резервоари.