Министър Нанков неглижира исканията на загражденци за път

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков неглижира исканията на загражденци да им се направи пътят към селото, който е държавен. Това става ясно от отговора, който той е дал в петък – деня за парламентарен контрол, на питане от депутата Дора Янкова (БСП).

От думите му не личи да е заинтересован за решаването на проблема. Отговорът му е по-скоро доклад за ситуацията, която е непроменена от години. А за жителите на Загражден тя е болезнено известна.

4,5 км от третокласния път между Белица и Загражден са в окаяно състояние, без асфалт. За асфалтираната част също не може да се каже, че е в цветущо състояние. За да се довърши отсечката, са нужни 2,5 млн. лева. Търпението на местното население обаче се свършва и за следващата неделя (4 юни) те готвят протест със затваряне на пътя до Юговското ханче.

Ето и отговорът на министъра, публикуван в сайта на МРРБ (без редакторска намеса): 

На територията на област Смолян Агенция „Пътна инфраструктура” отговаря за строителството, ремонта и поддържането на над 500 км републикански пътища. За подобряване на състоянието на републиканските пътища в областта в периода април-октомври 2017 г. се планира изпълнение на дейности по текущ ремонт и поддържане, за извършването на които от бюджета на АПИ са осигурени 1 078 022 лв., които са крайно недостатъчни. 

Министър Нанков

Републикански път III-8611 е третокласен път, част от републиканската пътна мрежа на България, преминаващ по територията на Смолянска и Пловдивска област, като участъка от община Лъки до село Загражден попада на територията и на двете области.

В началото на 2014 г. стартираха строително-монтажни работи в участъка на територията на област Смолян, който е от границата с област Пловдив, посока село Загражден. Извършените дейности, които приключиха в края на 2014 г. са на стойност около 1 000 000 лв. с ДДС. Поради изчерпване на осигурения финансов ресурс обекта е спрян.

Участъкът на територията на област Пловдив – между с. Югово, община Лъки, до границата с област Смолян е с тесен габарит, на места с изцяло липсваща пътна конструкция и отводняване. Съществуващите зидани подпорни стени са в предаварийно състояние. Тежко е състоянието на пътя и няма да успеем да го рехабилириаме по линия на текущия ремонт.

Доизграждането на път III-8611, в участъка от община Лъки до с. Загражден не е включено в инвестиционната програма на АПИ за 2017 г., поради неосигурено финансиране.

За констатиране на актуалното му състояние и набелязване на мерки, които да бъдат предприети за довършване на обекта, експерти на АПИ от две седмици извършват обход на трасето. Ще бъде изготвена експертна оценка, за да се определи за кой участъци следва да се изготви технически проект за основен ремонт и реконструкция и в кой участъци да се осъществи ремонт със средствата на текущото поддържане.

Наистина не искаме да разделяме и категоризираме пътищата по приоритет и категория. Пътят със сигурност,който поема като ангажимент от тази трибуна, ще бъде разделен на два етапа. Единият – ремонт на съществуващите участъци, а другият за завършване на строителството.

 

Facebook Comments