Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Два месеца преди да стане мурсалският чай РИОСВ предупреди да не го берат

Два месеца преди да стане за бране мурсалският чай екоинспекцията в Смолян предупреди, че ще проверява състоянието на естествените му находища.

В нашия край ароматният билков чай вирее по високите части на планината, най-вече между  селата Мугла и Триград (Мурсалският дял на Родопите). Той е узрял и готов за бране в края на юли, началото на август месец.

Проверките ще са във връзка със заповед на министъра на околната среда и водите,  с която се  въвежда забрана за събирането на мурсалски чай от естествени находища, включително за лични нужди.

С въведената забрана се цели подобряване състоянието на естествените находища и опазването на лечебното растение.

РИОСВ – Смолян е изпратила писма до Регионална дирекция по горите – Смолян, общини, кметства и горски стопанства, на чиято територия се среща мурсалски чай, за осъществяване на контрол съобразно техните правомощия.

Разрешава се продажбата на билки от култивиран мурсалски чай  след издадено удостоверение от съответната общинска администрация с данни за местонахождение, площ и произведено количество.

Според разпоредбите на Закона лицата, които в нарушение на събират, изкупуват, извършват първична обработка и търговия с билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване, се наказват с глоба от 100 до 1000 лв., а юридическите лица с имуществена санкция от 500 до 3000 лв.

Мурсалският чай (Sideritis scardica Grisb.) е балкански ендемит включен в Червената книга на България със статут на застрашен. От 1942 до 2002 г. фигурира в списъка на защитените растения.

Facebook Comments