Младежи от България и чужбина се интересуват от биоземеделие и екотуризъм

Младежи от България, Испания, Полша, Румъния и Северна Македония днес посетиха офиса на Областната дирекция на държавен фонд „Земеделие“ в Смолян. 36-мата младежи на възраст 19-28 г. са участници в образователния проект за предприемачество в селските райони „Посади своето бъдеще“ към програмата „Еразъм+“ и по покана на сдружение „НИЕ“, съобщи Денислав Костов – шеф на фонда.

Целта на техния  проект е да се мотивират повече млади хора да останат в изолираните региони на Европа и да се развиват като предприемачи в природосъобразните сектори биоземеделие и екотуризъм.

Гостите хора били запознати с перспективите пред младите предприемачи в сферата на биоземеделието и екотуризма и по-конкретно мерките, които Програмата за развитие на селските райони предлага за тяхното подпомагане. Експертите им разказали за по-важните условия за кандидатстване, със самата платформа ИСУН и за начина, по-който се подават и управляват проекти чрез нея.

В срещата взели участие и експерти от Национална служба за съвети в земеделието, които нагледно показали стъпките при подаване на едно проектно предложение по под мярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малките стопанства“.

„Аз от своя страна запознах младежите с нашата работа и подкрепата, която осъществяваме ние като екип на фермерите от област Смолян, както и различни перспективи пред селските райони. Представени бяха и целите на стратегията „От фермата до трапезата“, както и новите политики на ЕК в развитието на така наречените „Smart villages“ или „Умни села“. Показани бяха и фотоси на реализирани различни инфраструктурни проекти по ПРСР от област Смолян“, допълни Костов.