Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

МОН поема разходите на ученици до професионални гимназии

Да поеме разходите на учащите в професионалните гимназии за транспорт предвижда Министерството на образованието и науката (МОН). Това стана ясно по време на форум за професионалното образование, проведен днес в Смолян.

Освен двамата зам.-областни управители в дискусията се включи Мария Семерджиева – съветник на министъра на образованието, и Никола Запрянов – началник на РУО в Смолян. 

МОН предвижда извършване на цялостна модернизация и обновяване на образователната инфраструктура, като предвидените за тази цел средства за страната възлизат на 166,5 млн. лв. Те са осигурени по Оперативна програма „Региони в растеж“.

Строително-ремонтните дейности ще обхванат учебни корпуси, общежития към гимназиите, работилници, лаборатории и кабинети за професионално обучение.

В план-приема на училищата за следващата учебна година се очаква да бъдат предложени повече професионални паралелки.

В министерството обмислят да обвържат средните общообразователни училища с професионалните, като целта е учениците от по-малки населени места да бъдат насочвани към най-близките професионални гимназии.

Работи се в посока към обвързване на професионалното и висшето образование. Идеята е учениците да могат да валидират кредитите си от гимназията по време на следването си, а от друга страна висшите училища да улесняват приема си за ученици от професионални училища.

Професионалните гимназии в страната ще получат допълнителни средства към делегираните си бюджети през следващата година.

Парите ще бъдат използвани за транспорт на учениците, а част от тях ще се насочат към тези гимназии, които обучават по професионални направления с бъдещ недостиг на кадри за пазара на труда. Предстои да бъде разработен механизъм за разпределението им.

Присъстващите на срещата директори на професионални гимназии от област Смолян споделиха затрудненията си, свързани със запълването на паралелки поради неблагоприятните за региона ни демографски тенденции, което води до закриването на цели специалности.

В дискусията бяха споделени добри практики за взаимодействие между бизнеса и образованието. Обсъдиха се проблеми, свързани с разминаване на нуждите на бизнеса с професионалната подготовка на кадри. Дадени бяха и преедложения за справяне с тези проблеми, съобщиха от пресцентъра на областната управа.

 

Facebook Comments