Шест са кандидатите да изградят пътя Белица – Загражден

Шест са подадените оферти в обществената поръчка за избор на изпълнител за проучвателно-проектантски работи и строителство на 7,5 км от пътя между Белица и Загражден, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Кандидати да изпълнят обекта са: фирма „ИСА 2000“ ЕООД; ДЗЗД „Ела инженеринг“ (с участници „Ела“ ЕООД и „Пътстрой“ ООД; „ПСТ груп“ ЕАД; „Галчев Инженеринг“ ЕООД; „Мегаинвест – холд“; ДЗЗД „АПП Белица“ (с участници „Агромах“ ЕООД и „Пътища Пловдив“ АД).

Пътят Белица – Загражден преминава през област Смолян. Третокласният път осигурява бърза връзка на живеещите в селата Баните, Давидково и Загражден с област Пловдив и е алтернатива на второкласния път Пловдив – Асеновград.

Индикативната стойност на обществената поръчка е 3 785 000 лв. без ДДС, а средствата са осигурени от бюджета на АПИ. Срокът за изпълнението й е 365 календарни дни.

С реализирането на проекта ще се подобрят технико-експлоатационните характеристики на третокласния път, ще се осигури безопасност на движение, ще се намалят амортизационните разходи на превозните средства и времето за пътуване.