МВР: Изтича срокът на документите за самоличност, може да ги подмените и по-рано!

Министерството на вътрешните работи стартира кампания за смяна на документите за самоличност, тъй като валидността на голям брой от тях изтича през 2020 и 2021 година.

В двугодишния период трябва да бъдат издадени над 3,3 милиона нови лични карти и задгранични паспорти, издадени за срок от 10 години. Освен това трябва да бъдат сменени и огромен брой шофьорски книжки, което допълнително ще натовари администрациите на МВР.

Поради тази причина от вътрешното ведомство уведомяват, че смяната им може да започне и по-рано, преди изтичане на крайния срок, за да не се стига до напрежение.

Ето какво гласи съобщението на ОД на МВР в Смолян:

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗТИЧАЩИЯ СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ГОЛЯМ БРОЙ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ ПРЕЗ 2020 Г. И ОЧАКВАНИЯ УВЕЛИЧЕН ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ И ПОДМЯНА НА БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ ВИ УВЕДОМЯВАМЕ:

В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПОСТОЯННИЯТ ВИ АДРЕС Е НА ТЕРИТОРИЯТА НА СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ, ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ:

  • В СЕКТОР „БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ“ ПРИ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СМОЛЯН В ГР. СМОЛЯН, БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ № 67;
  • В ЗВЕНАТА „БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ“ КЪМ РУ – ДЕВИН, РУ – МАДАН, РУ – ЗЛАТОГРАД, И РУ – ЧЕПЕЛАРЕ.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ МОЖЕ ДА СЕ ПОДАДЕ И ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ ЧРЕЗ АВТОМАТИЗИРАНАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ НА МВР НА ИНТЕРНЕТ АДРЕС: e-uslugi.mvr.bg, ПРИ УСЛОВИЯ И РЕД, РЕГЛАМЕНТИРАН В ЧЛ. 18а ОТ ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ;

МОЖЕ ДА ПОДМЕНИТЕ СВОЯ ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ ПРЕДИ ИЗТИЧАНЕ НА НЕГОВИЯ СРОК НА ВАЛИДНОСТ!

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ, НА САЙТА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СМОЛЯН (http://www.mvr.bg/smolyan) ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАНА ЕЖЕДНЕВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БРОЯ НА ПРИЕТИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВСЯКО ОТ ЗВЕНАТА „БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ“ КЪМ ОДМВР-СМОЛЯН.