Над 2,5 млн. лв. от ЕС за 3 подпори в Смолян, Рудозем и Златоград

Започва изпълнение на стратегически проект по програмата за трансгранично сътрудничество България-Гърция 2014-2020, свързан със защитата от наводнения. Днес е публикувана обявата за кандидатстване и срокът да се направи това е до 31 януари, съобщи областният управител Недялко Славов.

През октомври месец мониторинговият комитет взе решение за този проект, по който партньори ще бъдат 4-мата областни управители от пограничния район от българска страна – Смолян, Кърджали, Хасково и Благоевград.

От гръцка страна се предвижда участието на двата региона в трансграничната зона – Централна Македония и регион Източна Македония и Тракия.

Проектът е изцяло инфраструктурен и предвижда инвестиции в защитна инфраструктура в доказано уязвими точки или зони с висок потенциален риск от наводнения. Бюджетът на проекта е 11,5 млн. евро, разпределен между шестте партньора, като за гръцката страна е около 7 млн. евро, за българската – 4,4 млн. евро.

От българските партньори областната администрация на Смолян има най-висок бюджет – 1 290 000 евро и предвижда изграждането на защитни съоръжения в три критични точки. Първата подпорна стена е на ул. „Петър Берон“ до Римския мост по десния бряг на река Черна.


Втората е в Златоград – надграждане на стомано-бетонната защитна стена в кв. „Изгрев“ по левия бряг на река Върбица (изграждане всъщност на продължението на тази стена). Третата е нова стоманобетонна защитна стена по левия бряг на река Чепинска в гр. Рудозем – жилищен район по ул. „Кап. Петко Войвода“, бл. 33.

„Предвиждат се също дейности по почистване на речни корита и осигуряване на по-висока проводимост. А самите обекти са определени от плановете за управление на риска от наводнения и са съгласувани с Басейнова дирекция и МОСВ“, уточни Славов.

Facebook Comments