Най-добре заплатени от областта са в здравеопазването, най-зле – журналисти, шофьори и строители

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение в Смолянска област през първото тримесечие на 2021 г. са получили наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Хуманно здравеопазване и социална работа”, „Образование” и „Добивна промишленост”. Най-ниски пък са средните заплати в сферите „Строителство”, „Транспорт, складиране и пощи”, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”, съобщава Николай Славов – шеф на отдел „Статистически изследвания” към ТСБ-Юг в Смолян. 

Средната брутна работна заплата в област Смолян за януари тази година е 1 043 лв., за февруари – 1 053 лв., и за март – 1 080 лева.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите в областта ни към края на март 2021 г. намаляват с 5.9% спрямо края на декември 2020 г. и достигат 29.2 хиляди, като намалението в частния сектор е със 7.4%, а в обществения – с 1.6%.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в дейностите „Хотелиерство и ресторантьорство”, „Административни и спомагателни дейности”  и „Строителство”.

Най-голямо увеличение пък е регистрирано в „Производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”, „Финансови и застрахователни дейности” и „Професионални дейности и научни изследвания.

В края на март 2021 г. наетите в област Смолян са с 3.6% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор намалението е 1.7%, а в частния сектор – 4.3%.

error: Защитено Съдържание!