Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Не е за вярване, в 3 области средната заплата е по-ниска от Смолян

Не е за вярване, но в три области средната работна заплата е по-ниска, отколкото е възнаграждението в Смолян. Това са Силистра, Благоевград и Видин, сочат данните от Териториално статистическо бюро „Юг“ – Смолян.

През първото тримесечие средностатистическият работник в областта е получавал 706 лева бруто месечно – с триста лева по-малко от средностатистическия българин. Но летвата е вдигната от софийските заплати. От графиката е видно, че ако изолираме заплатите в София, средната за България става 789 лв. Тоест, средната заплата в Смолян е с 82 лева по-ниска.

С над 150 лева разлика е плащането в обществения сектор спрямо частния. Заплатата, която дават държавните служби в Смолян, е над 800 лева, а частниците плащат по-малко от 700 лв. бруто.

По последни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на март 2017 г. намаляват с 4.8% спрямо края на декември 2016 г. и достигат 31.2 хил., като намалението на наетите в обществения сектор е с 0.9%, а в частния сектор – с 5.9%.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2016 г. намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – с 28.5%, „Операции с недвижими имоти” – с 26.5% и „Финансови и застрахователни дейности“ – 21.2%. Увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Добивна промишленост” – с 12.4% и „Строителство” – със 4.1%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 37.4 и 10.4%.

В края на март 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян са с 0.6% повече в сравнение със същия период на предходната година, като увеличението на наетите в частния сектор е с 1.7%, а в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение намаляват с 2.9%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за януари 2017 г. е 676 лв., за февруари – 715 лв. и за март – 726 лева.

През първото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата за област Смолян намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г. с 0.8% и достига 706 лв. при 1 006 лв. за страната. За обществения сектор средната месечна работна заплата е 820 лв., а за частния – 670 лева.

Увеличение на средната месечна работна заплата, спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г., е регистрирано в дейностите „ Операции с недвижими имоти” – 31.6%, „Транспорт, складиране и пощи” – 28.0% и „Селско, горско и рибно стопанство“ – 14.8%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата са „Производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива ” – с 30.4%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – с 18.6% и „Строителство” – с 16.0%.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 5.7%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2017 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти” – 1 308 лв., „Добивна промишленост” – 1 073 лв. и „Селско, горско и рибно стопанство” – 890 лева. Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” – 485 лв., „ Други дейности ” – 487 лв. и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 500 лева.

В сравнение с останалите области на страната през първото тримесечие на 2017 г., област Смолян е на 25-то място по показател „средна работна заплата”. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 372 лв., Стара Загора – 963 лв. и Варна – 959 лева.

 

Facebook Comments