Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

НЕК и АПИ в 8-годишен спор за „златния път“ над яз. „Цанков камък“

Осем години вече две държавни инстанции спорят коя е по-права. Или ако се възползваме от древногръцката митология тук въпросът е коя от двете е по-изправна, за да вземе златната ябълка.
Ябълката на раздора всъщност е т.нар „златен път“ над яз. „Цанков камък“. А спорът е между Националната електрическа компания (НЕК) ЕАД и Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) .

Става дума за близо 20-километров участък между Девин и Кричим, изграден над язовира, който заля стария път. Наречен бе „златен път“ от премиера Бойко Борисов през 2010 г., заради тройното му оскъпяване до 240 млн. лв.

Участъкът и до днес е собственост на НЕК, а през зимата го поддържа АПИ. По него преминават всички видове автомобили. Би трябвало да е част от третокласната пътна мрежа и да е собственост на АПИ, но не й е прехвърлен.

Съдейки по цената на пътното съоръжение, то би трябвало да е ювелирно, но никой не иска да е негово. В „надпреварата“ кой да го вземе, всяка от спорещите страни казва на другата: „Вземи го ти!“

Във връзка с неразрешения все още проблем Plamak.bg изпрати въпроси до „НЕК“ ЕАД и до АПИ. От получените отговори става ясно, че противоречията между държавното дружество и държавната институция далеч не са изчистени. А краят на сагата не се вижда.

Преди 4 месеца обаче НЕК е уведомила АПИ (с копие до МРРБ и Министерството на енергетиката), че преустановява извършването на несвойствените за дружеството дейности по ремонт и поддръжка на „новия“ път.

„Нашите съображения са, че пътният участък се използва вече повече от 6 години, без да е предаден на АПИ“, заявяват от Националната електрическа компания.

„НЕК ЕАД осъществява различни лицензионни дейности в областта на енергетиката и не може постоянно да поддържа път, който се използва като част от републиканската пътна мрежа“, допълват от там.

В отговор на този отказ АПИ на свой ред е припомнила на НЕК, че съгласно споразумението от декември 2014 г. зимното поддържане на въпросния път се осъществява от АПИ чрез Областно пътно управление – ОПУ Смолян, а НЕК извършва необходимите действия, свързани с текущия ремонт и поддържането през летния сезон.

От АПИ подчертават, че споразумението е сключено за срок до окончателното прехвърляне на собствеността на имотите, върху които е изграден пътят и включването му в списъка на републиканските пътища.

„Дотогава е необходимо „НЕК“ ЕАД стриктно да изпълнява поетите задължения по силата на действащото споразумение от 2014 г.“, са категорични от Пътната агенция.

Малко предистория

С решение на Министерския съвет от 2003 г. НЕК е определена за инвеститор при изграждане на хидровъзел „Цанков камък“, чиято стойност при завършването му през 2010 г. набъбна до 1 млрд. лв.
За реализацията на този проект се наложи изместване на част от съществуващия път между Девин и Михалково, защото старото трасе попадна в заливаемата територия на яз. „Цанков камък“.

Пътят се ползва от 2010 г. През ноември 2012 г. е назначена държавна приемателна комисия, която е съставила Протокол образец 16, въз основа на който е издадено разрешение за ползване на участъка от ДНСК.

По документ участъкът е дълъг 19 555 метра и се намира в землищата на град Девин, селата Лясково и Михалково.

Още за нерешените въпроси

В разрешението за ползване е поставено следното условие: „В срок от осем месеца, считано от датата на изпълнение на законовите задължения на „НЕК“ ЕАД за безвъзмездно прехвърляне на строежа от „НЕК“ ЕАД на Агенция „Пътна инфраструктура“, Агенция „Пътна инфраструктура“ да изпълни допълнителни обезопасителни мероприятия по нов проект на участъци от пътя, които крият геоложки риск“.

С Постановление на Министерския съвет от октомври 2012 г. на МРРБ са били осигурени 3,5 млн.лв. за финансиране на обект „Път ІІІ-868 Смолян-Девин-Кричим”.

На въпрос към АПИ дали тези средства са използвани за целта от там отговориха, че укрепването, където е предвидено по проект, е изпълнено.

Но в сайта на Агенцията за обществени поръчки такава поръчка не е обявявана.

Относно свлачището близо до село Лясково, което от години никой не е пипал, то е обрасло в зеленина, а движението се осъществява само в едната лента, от АПИ казват, че трябва да се предприемат мерки за разчистване на около 1000 куб. м. Трябва също да се постави допълнителна укрепителна мрежа, да се почистят отводнителните съоръжения, да се поставят допълнителни бордюри, да се ремонтират деформации на пътната настилка, да се възстановят повредените ограничителни системи, пътни знаци т.н.

Проблем в комуникацията?

От 2012 г. е водена обширна кореспонденция между НЕК ЕАД и АПИ, като са сезирани неколкократно Министерски съвет, МРРБ, Министерството на енергетиката, „Български енергиен холдинг“ (БЕХ) ЕАД и др., но до момента усилията ни за решаване на казуса остават без резултат – казват от НЕК.

Поясняват, че в този период имало моменти на сближаване на позициите.
Имало одобрени от двете страни проекти на договор за дарение и споразумение. Два пъти НЕК се снабдявала с всички нужни за дарението документи (актуални скици и данъчни оценки). Имала нужните решения от съветите на директорите на НЕК и БЕХ.
„Но в крайна сметка срещнахме отказ от АПИ за окончателно приключване на случая“, твърдят от НЕК.

Уточняват, че става въпрос за подготовка на документите от НЕК за дарение на недвижимите имоти, засегнати от пътя, съответно споразумение за предаване на пътя.

„От страна на АПИ не е предложено друго конструктивно решение за уреждане на отношенията с НЕК ЕАД по повод предаването на пътя“, са категорични в НЕК.

От АПИ пък казват, че до момента при тях не са постъпвали документи, показващи че от НЕК са представили в Службата по геодезия, картография и кадастър – Смолян, проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, осигуряващ окончателното нанасяне на изградения участък от пътя, с обединяване на придобитите имоти по кадастрални райони.

През юли т. г. била проведена поредната среща на експерти от АПИ и НЕК, на която „е уточнена необходимостта от представяне на одобрен ПУП-парцеларен план, който теренно осигурява изградения път“, казват от Пътната агенция.

„Експертен екип на Агенция „Пътна инфраструктура“ е разгледал внимателно всички постъпили документи, приложени към искането на „НЕК“ ЕАД за прехвърляне на изградения от дружеството участък от републикански път III-866 /стар III-868/ Девин – Михалково на АПИ. За отчужденията на имотите в сервитута на пътя отговаря „НЕК“ ЕАД, която е построила отсечката и все още е негов собственик“, подчертават от АПИ.

Коментари за качеството на обекта

„Строителството му е извършено съобразно нормативните изисквания и пътната настилка е в добро състояние. След издаването на разрешението за ползване обаче се наблюдават свличания на земна маса върху пътя поради геоложките особености на района. НЕК ЕАД със собствени сили и средства е извършвал разчистване на пътя, но както неведнъж сме изтъквали досега дружеството няма основание да поддържа републикански път, а и не разполага с необходимата техника и ресурси“ – е становището на държавната компания.

Според тях новият участък е част от съществуващия републикански път Девин – Михалково. За него се дължи винетна такса и АПИ трябва да изпълнява вменените й от Закона за пътищата задължения да го стопанисва и управлява.

„Пътната настилка, както и мостовите съоръжения в отсечката, са в добро състояние. В някои участъци се констатира срутване на скална маса и частични повърхностни свличания на скално-земните откоси. Откосите са високи, неукрепени, със стръмни наклони, което предполага към бъдещи срутвания и свличания“, заявяват от АПИ.

Към момента, обясняват още от Агенцията, има немонтирани на места предпазни мрежи, напукано бетоново покритие /торкрет/, мрежовидни пукнатини.

„В някои участъци отводнителните съоръжения са запълнени от наноси или са подкопани. Монтираните ограничителни системи не отговарят на необходимите изисквания, защото краищата им не са занулени, а някои са деформирани от възникнали пътнотранспортни произшествия. Към момента има свлачищни и срутищни процеси при км 43+600, при км 47+400 и при 53+500“, съобщават от Пътната агенция.

Facebook Comments