Нова ВиК-система и пречиствателна станция ще правят в Борино

Интегрирана водопроводна и канализационна система с пречиствателна станция за отпадни води ще прави община Борино. Средствата за целта – 2 443 333 лв. без ДДС, са осигурени от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Новопроектираната водопроводна мрежа е с обща дължина 2 километра и 653 метра. Новата канализационна мрежа заедно с тази, която предстои да се реконстриура и довеждащият колектор са с обща дължина 4 км. и 315 метра.

Борино се снабдява с вода от три източника – основният е дренаж и от него водата се подава помпено до водоем, а другите два са каптажи с малък дебит и водата се подава гравитачно.

От местната управа сега търсят фирма, която да изпълни планираните дейности за първия етап на интегрираната ВиК-система. Подадените оферти ще се отварят на 9 май.

Facebook Comments