Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Ново пет: „Застрахователи“ с капитал за 4 рула тоалетна хартия заприщиха поръчка за 44 млн. лв.

Двама „застрахователи“ – един от Стара Загора и един от Чирпан, в петък са блокирали току-що разблокирана обществена поръчка на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) на обща стойност 44 363 981 лв. Тя е за рехабилитация на отсечки в територията на областите Смолян, Кърджали и Благоевград.

Фирма „Зара брокер“ е дружество с ограничена отговорност (ООД). Съдружниците в нея (32-годшният Станимир Каратанев от Чирпан и 48-годишният Димчо Димов от Стара Загора) са влезли с по 1 лв. капитал и са я регистрирали на 12 септември 2016 г. В Търговския регистър дружеството е вписано със застрахователна дейност. Адресът на „офиса“ е в старозагорски апартамент.

Жалбата им в Комисията за защита на конкуренция е подадена ден след като АПИ я рестартира заради предишната жалба – на „Пътна маркировка“ ЕООД. Тя също е регистрирана в Стара Загора, също е с 2 лева капитал, също няма никаква строителна дейност, не е вписана и в Камарата на строителите. И най-важното, тя също е недопустима да участва в процедурата.

Другото общо между тях е, че според Закона за обществените поръчки те са правоимащи да обжалват и да спират процедури за възлагане, заради твърде широкия обхват на т.нар. заинтересовани лица.

Първата жалба до КЗК бе на „Пътна маркировка“ и тя спря временно процедурата по възлагане. И понеже антимонополния орган не образува производство, на 22 февруари (четвъртък) от АПИ с решение №12 съобщиха за удължаване на срока за подаване и отваряне на офертите. Плануваната за отваряне на предложенията нова дата бе 27 февруари (днес, вторник – б.а.).

На 23 февруари (петък) обаче – ден след обявлението, в КЗК постъпва жалба именно срещу това обявление с №12.

Има и искане да се наложи временна мярка „спиране на процедурата“.

„До всички заинтересовани лица: С настоящето Ви уведомяваме, че на 23.02.2018 г. е подадена жалба до Комисията за защита на конкуренцията, чрез Агенция „Пътна Инфраструктура“, с която се иска временна мярка „спиране на процедурата“. Предвид настъпилото обстоятелство и на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП всички действия по процедурата спират до влизане в сила на: 1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка“, сочи последното съобщение на АПИ.

Така, за кратко време, вече втори път фирми с по два лева капитал блокират една и съща обществена поръчка за определяне на изпълнител за строителството на три обекта.

В първия лот 24 са пътни участъци в област Смолян с обща дължина над 27 км. Единият започва от края на магистралата в Смолян, през кв. „Каптажа“ до изхода на града. Вторият е от село Стойките, през Широка лъка до кръстовището при входа за Девин. Прогнозната стойност обектите е 23 272 164 лева без ДДС.

Вторият лот 25 е в област Благоевград с дължина почти 12,3 км. Започва от пресечката между София и Кулата за град Мелник, преминавайки през селата Спатово, Хотово, Лозеница и стига до Мелник. Пределната му стойност е 7 368 660 лв. без ДДС.

Третият лот 25 е с дължина над 26 км. в Кърджалийска област. Започва на 55 метра от кръгово кръстовище в областния град и стига до началото на Хасковска област. След Кърджали, пътят преминава през селата Жинзифово, Чилик и Мъдрец. Предвидената за неговото изграждане сума е максимум 13 723 157 лв. без ДДС.

При посещението си в Смолян министърът на регионалното развитие Неколай Нанков преди дни заяви, че се готви промяна в Закона за обществените поръчки относно обхвата на заинтересованите лица.

По закон заинтересовано е всяко лице, „което има или е имало интерес от получаването на общества поръчка и на което е нанесена или може да бъде нанесена вреда от твърдяното нарушение“.

Автор: Анита Чолакова, Actualno.com

Facebook Comments