Областният щаб: От понеделник всички ученици преминават към присъствена форма на обучение  

Областният щаб проведе он-лайн заседание в разширен състав днес. Обсъдени бяха въпросите, свързани с протичането на учебния процес, както и с необходимостта от удължаване срока на действие на въведените от предходното заседание противоепидемични мерки и/или въвеждането на нови.

На база на предоставената от началника на РУО-Смолян – Мария Семерджиева, информация за заболяемостта в училищата от региона, беше обсъдено под каква форма ще протича образователният процес.

За област Смолян към момента болните и карантинирани ученици са 3.78%, а учители – 5.07%, което е под средното за страната. На този етап членовете на щаба прецениха и взеха решение от понеделник, 16 ноември 2020 година, всички ученици да преминат към присъствена форма на обучение.

За преминаване към електронна форма на обучение директорите на училища ще имат право да вземат локални решения с одобрение от  Областния щаб, при нарастващ брой на отсъстващи учители и ученици. Това решение ще бъде въведено със заповед на началника на РУО-Смолян и срок на действие от две седмици.

„Основното, от което се ръководим при вземане на решения за въвеждане и засилване контрола върху спазване на противоепидемичните мерки, е натискът върху болничната система. През последните 5 седмици броят на хоспитализираните пациенти с COVID-19 расте с високи темпове и към момента около 70% от определените легла в лечебните заведения на територията на Смолянска област вече са заети. Отбелязвайки тези факти, наложително е всички институции, които имат функционална компетентност и правомощия за контрол върху спазването на противоепидемичните мерки, да го използват“, обърна внимание областният управител Недялко Славов.

Той каза, че вземането на решения за въвеждане на нови и по-строги мерки от щаба и занапред ще зависи от натиска върху болничната система. Славов наблегна, че е по-важно да се упражни строг контрол за спазването на въведените вече мерки в национален и регионален план, и е безсмислено да се налагат нови ако не се контролира тяхното спазване.

Ситуацията в региона остава влошена, броят на заразените с COVID-19 нараства, болниците са натоварени, притеснителен остава и показателят за висока смъртност. Във връзка с това и с червената зона, в която попада област Смолян, днес Областният щаб взе решение за удължаване срока на въведените противоепидемични мерки в област Смолян:

 • Да се осигури преминаване към дистанционна форма на работа там, където е приложимо;
 • Въвеждане на задължително изискване за носене на маски в офиси, предприятия, в които не е възможно осигуряване на физическа дистанция от 1,5 м между служителите;
 • Забранява се работата на дискотеки, пиано-барове и всички видове нощни заведения, които се отчитат като най-рискови към момента.;
 • Всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, с изключение на тези по т. 9) могат да работят само в часовете между 06.00 и 23.30 ч. През останалите часове на денонощието се допускат само доставки по домовете.
 • Магазините за хранителни стоки и аптеките организират работата си, като допускат лица на и над 65-годишна възраст в съответните обекти само в часовете между 8.00 и 10.00 ч. В посочените часове не се допускат лица под 65-годишна възраст.
 • Заведенията за обществено хранене са длъжни да осигурят дистанция от 1,5 м между облегалките на най-близко разположените столове на две съседни маси и недопускане на повече от 6 човека на една маса;
 • Да се въведе учестена дезинфекция на обектите с обществено предназначение, минимум 4 пъти на ден по предварително изготвен график;
 • Недопускане в обществени обекти, които предоставят услуги за граждани, на повече от едно лице с маска на площ от 2,5 м.;
 • Задължително е носенето на защитни маски от персонала в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на граждани;
 • Предпазните средства трябва да покриват устата и носа и да отговарят на изискванията, не се допускат пластмасови щитове на устата;
 • Пазарите и тържищата продължават да работят при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, освен в общините, където с решение на общинските щабове те са забранени;
 • Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия на закрито и открито;
 • Забранява се работата на пенсионерските клубове и клубовете на хора с увреждания, с цел предпазване на най-рисковата група;
 • Забраняват се груповите занимания в читалищата и самодейните изяви, като остават само индивидуалните занимания при спазване на противоепидемичните мерки и дезинфекция след всяко занимание;
 • Спортните прояви се провеждат без публика;
 • Остават да работят, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки, центровете за личностно развитие и обединените детски комплекси, като общините и компетентните държавни институции поемат ангажимента да осъществяват контрола при работата им;
 • Забраняват се плановите операции и планираните приеми в лечебните заведения, остават операциите и приема по спешност;
 • Намаляване гъстотата на лицата в обществения транспорт чрез увеличаване броя и капацитета на използваните автобуси, там където е възможно;
 • Стриктно спазване на противоепидемичните мерки в обществените транспортни средства и училищните автобуси;
 • Културните и развлекателни мероприятия, театрите и кина, сценични изяви и концерти се провеждат до 30% от капацитета на залата при организация за спазване на физическа дистанция от 1,5 м между зрителите, а лицата от публиката се задължават да носят защитна маска.

Удължаването на мерките ще бъде установено със заповед, издадена от директора на РЗИ-Смолян, която ще бъде в сила от 18 ноември 2020 година до 08 декември 2020 година (включително).