Обновяват площада в Долен   

Заедно с кмета на Долен дадохме старт на строителните дейности, свързани с благоустрояване на площада и обновяване на площи за широко обществено ползване в центъра, съобщи кметът на община Златоград Мирослав Янчев.

Финансирането на проекта е осигурено от Министерския съвет и е на стойност 323 276 лв. Изпълнител на строително-монтажните дейности е „Атрим” ЕООД с управител Атанас Топчиев.
„Радвам се, че с реализирането на този проект ще се подобри не само визията на с. Долен, но и жителите и гостите му ще могат да прекарват свободното си време пълноценно и приятно“, каза кметът.

В проекта е предвидено изграждане на малка площадка за детски прояви – сцена, две детски площадки за деца до 3 и до 12 години, както и площадка за стрийт фитнес.

Предвижда се богато озеленяване и благоустрояване на площада. Ще бъдат монтирани пейки, ще се обособи кът за почивка с кашпи, с декоративна растителност. Ще се изградят обществена тоалетна, включително за хора в неравностойно положение, с осигурена достъпна архитектурна среда, навеси с перголи, пейки и декоративни настилки.

Предвидено е да се реконструира съществуващата чешма, ново парково осветление, подмяна на съществуващия водопровод близо до чешмата и повърхностно отводняване чрез нови решетки.

Facebook Comments