ОбС одобри предложенията на Мелемов за планетариума и за чистия въздух  

Зелена светлина получи днес кметът на Смолян Николай Мелемов за два важни проекта – ремонт на планетариума плюс оборудване от ново поколение и за по-чист въздух.

С одобрението на всички общински съветници бе дадено разрешение на местната управа да поеме дългосрочен дълг от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ на стойност до 1,5 млн. лв.

Такова разрешение от предишния състав на Общинския съвет не бе дадено. Опозицията се възпротиви преди изборите с аргумент, че кредитът ще е в тежест на следващия кмет. Следващият обаче след местния вот пак е Мелемов, а освен това, според насоките на оперативната програма, проектите за културна инфраструктура може да се осъществят само чрез комбинирано финансиране – безвъзмездна финансова помощ плюс новите финансови инструменти, създадени по линия на ОП „Региони в растеж“.

Общата стойност на проекта за планетариума е 4 млн. лева, като максималната стойност на безвъзмездното финансиране е 2 794 378 лева. Дългосрочният дълг, който общината поема чрез Фонда за устойчиви градове, е нейният дял в проекта.

„Само чрез комбинирано финансиране е възможно да стартира и се реализира мащабния проект за обновяването на Планетариума, който е част от инвестиционната програма на Община Смолян. С реализирането на проектното предложение ще се извърши енергийна ефективност, ремонт и обновяване на сградата и прилежащото й околно пространство, както и доставка на ново оборудване и обзавеждане.


Така градът ни ще се сдобие с обновена и реновирана инфраструктура на Планетариума, който е един от най-посещаваните забележителности в общината. Ще се увеличат посетителите на звездните сеанси, втория посетителски център, обсерваторията и прилежащите зони. Ще се увеличат и проходите на Планетариума и той ще се утвърди като културен център“, написа във Фейсбук кметът Мелемов.

Преди изборите бе отхвърлено и предложението на Мелемов да издаде запис на заповед за обезпечение на проекта за чистота на въздуха за сумата от 940 431 лева.  Сега то бе одобрено с гласовете на 17 съветника, 1 бе против и 8 се въздържаха.

От опозицията възнегодуваха с аргумент, че проектът е спрян, тъй като община Горна Оряховица е спечелила във ВАС делото, с което обжалва предварителното изпълнение на заповедта на управляващия орган на ОП „Околна среда“. Чрез нея са утвърдени условията за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по “Мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух” на обща стойност 44,3 млн. лв.

„Нека не се поддаваме за фалшиви новини“, призова зам.-кметът Марин Захариев. Той подчерта, че община Смолян има действащ договор с МОСВ на стойност 9,6 млн. лв.

„Има 7 подписани договора. Действително Горна Оряховица жали решението и се говори за спиране на проекта. Но какъвто и да е изходът, те ще търсят решение за Горна Оряховица, без по никакъв начин то да касае действащите 7 договора. Още повече, че София, Бургас, Монтана и др. вече работят по тях. Няма действащ договор за безвъзмездна финансова помощ да бъде обезсилен по някакъв начин. Такава е и позицията на оперативната програма“, отбеляза Захариев.

Той обясни, че по договор бенефициентът може да поиска 10% от сумата за авансово плащане, което в случая за Смолян е 960 000 лева.

„Ние може да използваме обаче само 1% от цялата сума по проекта или 10% от аванса – тоест 96 000 лева за първия етап, които няма да ни стигнат до никъде, защото той ще струва около 400-500 хиляди лева“, допълни зам.-кметът с ресор европроекти.

„Ние възприемаме тази програма като възможност да си сменим старата печка-кюмбе с котел или климатик, обаче философията на ЕК и на програмата е малко по-различна. Те искат да знаят в кои региони на дадения град е по-замърсено, в кои – по-малко, каква е нагласата на хората принципно да минават на алтернативни горива. Те искат да знаят къде повече се отопляват на въглища, къде повече на дърва, къде на ток и ред други неща. Тоест, за нас крайният ефект е важен, но ЕК и програмата, която се консултира от Световната банка, искат да си направят много по-широка картина по отношението на замърсяването, затова са дали средствата. Затова ние играем по правилата. Даже знаем, че повечето общини са заложили външно управление на целия този процес от порядъка на 400-500 000 лева, а при нас управлението е вътрешно, което е много по-евтино, а и ангажираме местни хора в този процес“, допълни Марин Захариев.