Община Смолян отпадна от списъка за финансово оздравяване (допълнена)

Община Смолян отпада от списъка за финансово оздравяване през 2017 година, съобщава Министерството на финансите. Тя е една от 15-те общини в цялата страна, за които се отменя финансовият мониторинг, тъй като са подобрили показателите по наблюдаваните финансови критерии. От общините в област Смолян в списъка на „оздравените“ са също Доспат, Мадан и Рудозем.  Приетите от тях мерки и планове за оздравяване са довели до положителни резултати и подобряване на един или повече от показателите, въз основа на които се прави оценка на финансовото им състояние.

Новината е важна за жителите на община Смолян, тъй като опровергава непрекъснатите твърдения на опозицията в местния парламент, че е с неприет финансов план за оздравяване и с все по-влошаваща се финансова дисциплина. Болшинството съветници в залата отказваха да приемат факта, че още към септември месец Смолян е със значително подобрени показатели и че когато кметът трябва да докладва резултатите от изпълнението на оздравителния план през март месец 2017 г., общината ще е отпаднала от изискването за финансов мониторинг.

Тя има да се бори още дълго с тежкото наследство. Непостижим в рамките на този и може би следващият кметски мандат, остава критерият за поети ангажименти. При заварени 84 466 822 млн. лв. задължения по договори към 2011 г., тоест надвишаващи с 217,9% средногодишния размер на разходите за предходните 4 години, сега те са свалени на 181,9%. Или, ангажиментите по договори към края на 2016 г. са паднали на 64 042 184 лв. Трябва да се прави разлика обаче между термините „поети по договори ангажименти“, „задължения за разходи“ и „просрочени задължения“, с числата от които упорито се спекулира.
Уточняваме, че задълженията за разходи на община Смолян за миналата година са на стойност 4 309 521 лева. Просрочените ù задължения пък са в размер на 956 991 лева.

Равнището на събираемост на приходите в община Смолян е 67% за предходната година и той е по-нисък от средното ниво за страната 71%.

Тоест, за подобрението на още два критерия община Смолян трябва да продължи да работи. Но на финансов мониторинг подлежат общините, които имат неизпълнение по три и повече критерия.

Кметът на Доспат Елин Радев

Доспат също отпада като община за финансово оздравяване. Ръководството ù трябва да продължи стремежа си да подобрява два показателя – „налични задължения за разходи“ и „просрочени задължения“. Към края на миналата година задълженията ù за разходи на стойност 6 659 362 лв. (или 104% от средногодишните ù разходи), а просрочените задължения са почти 6 млн. лв., представляващи 82,7% от разходите ù за 2015 г.

Кметът на Мадан Фахри Молайсенов

На кмета на община Мадан му остава да се пребори само с един критерий – „поети ангажименти за разходи по договори“ . В края на 2016 г. те са на стойност 5 316 778 лв., представляващи 60,2% от средногодишните ù разходи.

Предизвикателството пред кмета на Рудозем е да преодолее следните два критерия – „задължения за разходи“, чиято стойност към края на 2016-та година е 3 155 466 лв. или 42,8% от средногодишните ù разходи. И „просрочени задължения“ в размер на 2 509 911лв., които заемат 34,7% от отчетените ù разходи за предходната година.

Кметът на Рудозем Румен Пехливанов

Трайно в списъка за финансово оздравяване заради наличие на три и повече непостигнати бюджетни нива остават общините Неделино, Баните, Девин и Чепеларе.

А Златоград и Борино са извън наблюдение още в началото на мониторинга.

Повече подробности по финансовите проблеми на общините може да видите тук: https://www.minfin.bg/bg/page/810

И тук: file:///C:/Users/DELL/Downloads/_municipal-analysis_of_negative_trends_31122017.pdf_%20(1).pdf

Facebook Comments