Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Сигнал за замърсяване река Голяма провери екип на РИОСВ – Смолян

След сигнал РИОСВ в Смолян извърши незабавна проверка за замърсяване на река Голяма от хвостохранилището „Ерма река“. На място веднага бе изпратен екип с представители на Басейновата дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионалната лаборатория към ИАОС.

Установено е, че водите на реката са с променен цвят. След интензивните валежи и разтопяването на ледената повърхност на езерото на хвостохранилището към Ермореченската обогатителна фабрика водното количество е повишено. В резултат се отмиват натрупани по бреговете на съоръжението отлагания от хвоствов пясък.

Взети са водни проби на изхода на хвостохранилището, където е заустването на отпадъчните води в р. Голяма. След анализ на пробите ще бъде преценено каква  административно-наказателна  мярка да се приложи за допуснато замърсяване.

Facebook Comments