Община Златоград ще работи за разпознаване на злоупотреба с възрастни

Община Златоград ще бъде координатор на проект „Обучение за разпознаване на злоупотребата с възрастни (сексуална, физическа) и оказване на подкрепа”, съобщи кметът Мирослав Янчев.

Договорът, чиято стойност за община Златоград е 50 000 евро, е подписан днес в Центъра за развитие на човешките ресурси – София.

Основните дейности са фокусирани върху подкрепа на социалните работници и полагащите грижи да разпознават малтретирането на възрастни хора в тяхната общност или сред клиентите си, както и за повишаване на осведомеността в обществото.

В рамките на проекта ще бъде създадена обучителна програма за социални работници и полагащи грижи, наръчник за обучители за прилагане на програмата, мобилно приложение с база данни за добри практики.

Ще се проведе кампания за разпространение на резултатите и финална международна конференция.

Проектът ще се реализира в партньорство с „Национална асоциация на работещите с хора с увреждания” „Център за психологическа подкрепа”, „Институт за социално включване” (Истанбул, Турция) и „Консултантски център по ПОО – ФениксКМ” (Белгия),  Консултантска компания „ЕкологияКМ” – Пловдив, „Общинско Движение 112 Пловдив“, „Консултантска компания ЕУФОРА Хиос“ (Гърция), Център за електронни игри EUROCY (Никозия, Кипър) и Софтуерна компания „SoftQNR“ (Ниш, Сърбия).

Предвидено е също да се създаде обучителна игра за Андроид телефони и таблети, в която гражданите ще придобиват умения за прилагане на екологичен подход в начина им на живот, мобилна обучителна игра „ЕКО_ЛОГ”.

Facebook Comments