Обявиха поръчката за нов градски център на Доспат

Стартира поръчката за изграждане на нов градски център на Доспат, който ще се намира срещу гимназията, на около километър от стария. Тя е инженерингова –  за проектиране и строителство, с прогнозна стойност 3 780 560 лева без ДДС.

Част от проекта за нов градски център на Доспат

В бъдещия градски център, който е изместен на около километър от стария, са предвидени множество обекти – мини футболно игрище с площ 1038 кв. метра, пешеходен преход за връзка на новия център със съществуващия еко парк и парк  музей на Родопската чешма с площ 1050 квадрата, открити паркинги с площ 335 кв.м, още един подход към двата парка върху площ от 3056 кв. м, който да е предназначен за велосипедисти и за хора в неравностойно положение.

Новата сграда на община Доспат

Заложено е изграждане на водно съоръжение на площ от 212 квадрата със стъклени водни стени, подземен паркинг върху 2024 квадрата с търговска част и зона за рекреация. Планирана е също площадка за динамични игри и скейтборд.

Изисква се от изпълнителя да изгради амфитеатър с места за сядане и сцена върху площ от 1563 кв. метра, пешеходни подходи към новата сграда на общинската администрация, училището и спортната зала.

За новия център, който ще се намира до новата общинска сграда, изпълнителят има задача да създаде паметник с отношение към историята на Доспат.

Максималният срок, даден от възложителя за изготвяне на техническите проекти, е 60 дни, а за изпълнение на строително-монтажните работи е 730 календарни дни.

Facebook Comments