Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Очакват се интензивни валежи и гръмотевични бури, валежите може да стигнат над 100 л/кв. м

НИМХ-БАН обявява жълт код включително и за област Смолян, като се очакват интензивни валежи и гръмотевични бури, главно в следобедните часове, вечерта и през ноща срещу сряда. Има условия за градушки. Очаквани количества валеж от 50 до 70 л/кв. м. Не са изключени валежи над 100 л./кв. м., съобщиха от областната администрация на Смолян.

Във връзка с постъпилата информация от НИМХ-БАН в Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР за очаквани на 26.06. и 27.06.2018 г. интензивни валежи,  на места до 50 – 70 л./кв. м., придружени с гръмотевични бури и условия за градушки, областният управител разпореди на кметовете на общини в област Смолян да изпълнят следното:        

  1. Да се прегледат и актуализират общинските планове за защита при бедствия част „Наводнения“ с цел своевременното им въвеждане в действие при необходимост.
  2. Да се информират отговорните длъжностни лица на общинския щаб и отделните институции, частите от ЕСС за очакваните значителни валежи, с цел готовност за незабавно реагиране.
  3. Да се информират съответните собственици и да се създаде необходимата готовност на силите, средствата и техниката, включени в разчетите на общинските планове.
  4. Да се създаде организация за наблюдение на водните нива и състоянието на всички язовири, микроязовири, хидротехнически съоръжения и на критичните участъци от речните легла, състоянието на пътищата на територията на съответната община, както и за своевременното въвеждане при необходимост на общинските планове за защита при наводнения.
  5. Да се предупредят собствениците и ползвателите на язовири, микроязовири и хидротехнически съоръжения на територията на съответната община да създадат необходимата организация, при необходимост, за осигуряване на свободен обем в язовирите и контролирано изпус­кане на води от тях до минимален безопасен обем.
  6. Да се изпълнят необходимите превантивни мерки съобразно обстановката за недопускане застрашаване живота и здравето на населението и нарушаване на инфраструктурата на територията на общината.
  7. Дежурните по общински съвет за сигурност да докладват обстановката на дежурния по областен съвет за сигурност в следните часове – 12.00, 16.00 и 20.00 ч., на телефон – 0301/6-01-93 и мобилен – 0889850047.

Дежурният на община Златоград в доклада си да включва и справка за състоянието на язовир Златоград и хвостохранилище Ерма река.

Дежурният на община Рудозем в доклада си да включва и справка за състоянието на язовир Пловдивци и хвостохранилище Рудозем – 2.

При рязка промяна и усложняване на обстановката докладите да се предават незабавно.

         При възникване на бедствено положение своевременно да бъда уведомен чрез оперативните дежурни на областния съвет за сигурност.

          

ГД ПБЗН е дала допълнителни указания до териториалните си структури за повишаване на готовността при възникване на извънредни ситуации.

На интернет страницата на Министерството на вътрешните работи /www.mvr.bg/ и на информационния сайт на ГД ПБЗН /www.pojarna.com/ са качени правилата за безопасно поведение и действия за ограничаване и ликвидиране на произшествия от опасните явления.

Facebook Comments