„Онтарио Спорт БГ“ е избрана да подмени настилката на стадион „Смолян“

Софийската фирма „Онтарио Спорт БГ“ ЕООД е избрана от Министерството на младежта и спорта да извърши ремонт и рехаблитация на изкуствената тревна настилка на стадион „Смолян“. Ценовата оферта на дружеството е 415 144 лв. с ДДС.

Участници в процедурата са били 11 фирми. Само три от тях обаче са стигнали до финала. Останалите осем са отстранени поради различни причини. 

Една от отстранените фирми „М Спорт Брос“ ЕООД обжалва решението на комисията за избор на изпълнител пред Комисията за защита на конкуренцията. Това означава, че договор с избраното дружество не може да се сключи.  

Цел на поръчката е да се обнови настилката от изкуствена трева на едно от най-използваните спортни съоръжения в град Смолян – стадион „Смолян“.

Настоящото покритие е от изкуствена трева, но вече крайно амортизирана и компрометирана. Предишният ремонт на терена е завършен през 2008 година, а гаранционният срок е изтекъл на 19.08.2013 година.