Община Смолян спечели 784 хил. лв. за улично осветление

Проект на стойност 784 хиляди лева спечели община Смолян за модернизация на уличното осветление. Планира Финансирането е осиугрено по програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2020 г.

„Планираме подмяна с LED-осветление на целия град – над 3000 осветителни тела. Годните енергоспестяващи крушки пък от града ще бъдат предоставени на селата. Срокът на проекта е 18 месеца. С процедурите, които предстои да проведем, вероятно есента или най-късно началото на следвата година, ще реализираме проекта“, заяви зам.-кметът Марин Захариев.  

Предвидените ползи от проекта са следните: прогнозните годишни намаления на емисиите на CO2 – 1 118.95 тона; годишни енергийни спестявания – 948.30 MWh/година; парични спестявания – 91 634 лв.; брой хора, които ще се възползват от повишената енергийна ефективност – 27 505.

Останалите общини с одобрени проекти са: София, Бургас, Малко търново, Варна, Търговище, Поморие, Ловеч, Пловдив, Враца, Котел, Средец, Велинград, Сандански, Трявна, Хасково, Априлци, Велико Търново, Кнежа и Пазарджик.

Основната цел на процедурата е повишаване на енергийната ефективност, намаляване на разходите на общините за осветление и подобряване на условията на живот на населението.

Процедурата „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ предизвика огромен интерес сред местната власт. За финансиране по нея кандидатстваха 107 общини, като 104 от тях преминаха първия етап на класиране – административната оценка. Те са разпределени в три списъка – 20, които ще получат финансиране, 6 отхвърлени и 78 резерви.

Класираните общини ще могат да получат между 200 хил. и 600 хил. евро за всеки проект по процедурата, която е на стойност 8.2 млн. евро, включително и националното съфинансиране. Общата стойност на проектите е близо 9.2 млн. евро, от които почти 8.3 млн. евро представляват безвъзмездна финансова помощ, а останалите средства са собствен принос на общините.

Поради огромния интерес към процедурата, при последните обсъждания на Плана за възстановяване и устойчивост бе взето решение в частта на плана „Зелена България“ да бъде включен и проект за модернизация на улично осветление. Предвиденият финансов ресурс за това в плана е 352.3 млн. лв. Очаква се по тази линия да бъдат финансирани още около 200 общински проекта. Всички проекти, преминали административната оценка, но неполучили финансиране в процедурата  „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“, ще бъдат финансирани с предимство от Плана за възстановяване и развитие.