Определят дебит от минерална вода за басейн и чешма в Ерма река (допълнена)

Проект „В хармония с природата за по-добър живот” изпълняват община Златоград и кметство Ерма река. На следващото общинско заседание на 6-ти юли местният парламент ще определи дебитите от минерална вода, които ще се ползват за захранване на лечебен обществен басейн и чешма. Общият средногодишен дебит за басейна и обществената чешма ще е 0,472 литра в секунда. Очакваното количество вода за басейна ще бъде 7 100 кубика на година, а за чешмата – 4 730 кубика.

ОбС ще оторизира кмета на Златоград Мирослав Янчев да открие процедура за издаване на разрешителни за водовземане и пренос на минерална вода за безвъзмездно ползване.

„Басейнът в Ерма река е вече изграден и започваме процедурите по въвеждане на сондажа в експлоатация“, обясни зам.-кметът Елмира Угорлиева.

Проектът се реализира с отпусната от Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда (ПУДООС) безвъзмездна финансова помощ в размер на 9 999 лв. С тях е благоустроена и зона за отдих около басейна.

5 418 лв. е одобреното целево финансиране от ПУДООС за Целодневна детска градина „Щастливо детство“ в село Старцево за проект „Природата близо до нас“.

 

Facebook Comments