Отхвърлиха бюджета на Смолян с решаващо „Не“ на съветник от ГЕРБ

Днес мнозинството от местния парламент на Смолян отхвърли бюджета на общината за 2017 г. В този случай местната управа ще има право да разходва всеки месец 1/12-та част от миналогодишния бюджет.

За одобрение на финансите през годината са нужни 15 гласа, но „За“ гласуваха 14 съветника. От решаващо значение беше вотът на ръководителя на групата съветници от ГЕРБ адв. Филип Топов – бивш председател на ОбС. Но той гласува против внесения от кмета Николай Мелемов (ГЕРБ) проект. Непосредствено след това адв. Топов заяви, че напуска позицията си на ръководител група, но остава в партия ГЕРБ, тъй като е сред нейните учредители. 

Публично оповестеният му мотив бе, че е допуснато закононарушение при внасянето на бюджета, но е факт, че предният ден в заседанията на комисии е гласувал за приемане на бюджета. В качеството му на ръководител група той участва и в председателски съвет преди всяко общинско заседание. Там той също е подкрепил дневния ред заедно с проекта за бюджет.

В цялост мотивите, които адв. Топов изтъкна по време на дебатите за бюджета, удивително съвпадат с позицията на Коалиция за развитие на община Смолян (КРОС) – че е допуснато нарушение на Закона за публичните финанси (ЗПФ), че не е взето под внимание становището на министъра на финансите в становището, изпратено от него за бюджета на Смолян.

Ето и накратко становището на КРОС: „Едно от най-важните е, че не е спазена процедурата по Закона за публичните финанси в 20-дневен срок от публикуване на Закона за държавния бюджет да бъде проведено обществено обсъждане на бюджета на общината. Държавният бюджет е публикуван на 9 декември 2016г., т.е. в периода  9 – 29.12.2016г. би трябвало общинската администрация да организира публично обсъждане на проекта за бюджет с гражданите на Смолян, което не се е случило. Друг аргумент на КРОС е, че  Община Смолян е в процедура по финансово оздравяване, като в същото време проектът на бюджет не отразява изготвения през лятото План за оздравяване на общината. Освен това в свое изказване министърът на финансите в оставка Владислав Горанов казва, че нито един от представените му от общините планове не отговаря на изискванията. Трети аргумент на КРОС е, че предложеният от кмета Мелемов проектобюджет не отразява забележките в специално становище на Министерство на финансите по него, както и указания какви мерки да се предприемат за един реалистичен бюджет“.

Кметът Николай Мелемов защити становището, че проектът за бюджет е разработен при спазване на разпоредбите на Закона за публичните финанси, Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години. Той припомни, че през месец декември се проведе обществено обсъждане на бюджета, в което участие взеха част от избраните кметовете на населени места, журналисти и граждани.

В крайна сметка обаче за финансите на община Смолян гласуваха 14 съветника, против – двама, и 10 се въздържаха. Групата на БСП поиска отлагане на докладната със сходни на КРОС мотиви, но искането им не събра достатъчна подкрепа.

„У мен буди крайно недоумение фактът, че общинските съветници, които на днешното заседание не подкрепиха бюджета и гласуваха против, в комисии го подкрепиха. Промените, които с единодушие одобрихме по време на комисиите, касаят пътища за Виево, Сивино и Букаците. С това неприемане на бюджета искам хората, гласоподавателите, които са избрали тези съветници, да знаят, че техен представител не е одобрил предвидените за тези пътища средства“, заяви пред журналисти съветникът и лидер на ДПС за областта Салих Аршински, визирайки колегата му Милен Пачелиев (БСП).  По думите му наистина бюджетът е най-политическият акт в държавата, съответно в общината, но изтъкна, че в политиката не приема подобен тип лицемерие.

„Има неща, с които може да се прави политика, има неща, които касаят толкова много хора, без значение от тяхната политическа принадлежност и това трябва да се взема предвид.  Няма да коментирам поведението на съветника Топов, за мен то е неразгадаемо. Това си е вътрешен проблем на управляващата партия. Ще следим реакцията, но неговите мотиви според мен са дребнотемие. Органът, който упражнява контрол върху това дали актът е правно издържан или не, е областният управител. Той неведнъж е доказал, че когато има незаконосъобразност, връща актовете“, добави Аршински.

Проектът за бюджет тази година е с рамка 40 млн. лв. От тях 20 млн. лв. са държавно делегирана дейност, 17 млн. са  местните дейности. 2,5 млн. лева са преходен остатък от миналата година. Приоритетно ще се покриват разходите на детски градини, училища, осветление, спортни, културни, туристически дейности. Капиталовите разходи за ремонт на пътища и улици са на стойност около 6 млн. лв.

„Опитваме се с наложени контролни мерки, финансова дисциплина и пълна оптимизация да успеем да балансираме нещата“,  заяви зам.-кметът Венера Аръчкова.

От септември месец финансите на община Смолян са обект на наблюдение от страна на финансовото министерство. Причината е, че през март месец от МФ започнаха да следят изкъсо общините с финансови затруднения. Фиксирани бяха шест важни показателя, които те ще измерват през три месеца. В началото на м.г. община Смолян не отговаряше на четири от шестте критерия за финансова дисциплина. Това бе причината местният парламент да приеме план за финансово оздравяване през месец септември. Към края на годината обаче са отпаднали два от проблемните финансови критерии и остават още два за преодоляване. Бюджетното салдо не трябва да се допуска да е три години отрицателно и според неокончателни данни общината се е справила и с него. Остават само поетите ангажименти по договори, които са дългосрочни и наследени от предходни управления.

„По ЗПФ финансовият план се прави за срок от една до три години. Нашият ОбС е взел решение оздравителният план да е с продължителност една година. Ние една година ще бъдем обект на наблюдение. Ако не беше въведен срок от една година на финансовия план за оздравяване, сега нямаше да бъдем обект на наблюдение от МФ,  тъй като имаме фактически проблем само с един от показателите“,  посочи Аръчкова. Тя допълни, че плановете за оздравяване на всички над 40 общини са представени в изискуемите срокове пред МФ, но те не се одобряват, а съгласуват. „Имаме получено становище в община Смолян, на база на което имаме напътствия в дадени показатели какви мерки да предприемем“, обясни тя и подчерта, че показателите в бюджетната рамка за 2017 г. са съгласувани.

От днес заседанията на местния парламент в Смолян се предават онлайн.

Facebook Comments