Отказ на съда да впише смяната в ръководството на ЮЦДП – Смолян

Инж. Ботьо Арабаджиев (вдясно)

Окръжният съд отказа да впише промените в ръководството на Южноцентралното държавно предприятие (ЮЦДП) в Смолян, става ясно от справка в Търговския регистър.

Производството е било образувано по молба на досегашния му шеф инж. Ботьо Арабаджиев, тъй като е  обжалвал заповедта на земеделския министър проф. д-р Христо Бозуков пред Административен съд – София,с  която го освобождава от длъжност управител и член на Управителния съвет. 

От съда Арабаджиев е поискал също да спре регистърното производство и в частта вписване назначаването на инж. Здравко Бакалов за директор и член на УС до провеждане на конкурс.

Определението на съда обаче е объркващо. С него се спира регистърното производство по освобождението на Арабаджиев, но не се спира вписването на новоназначения Бакалов.

Сходна е ситуацията и с другия уволнен – Венцислав Чолаков. Той също има подадена жалба в АС – София, срещу заповедта на министър Бозуков за освобождаването му като член на УС – представител на държавата. От Окръжния съд в Смолян той е поискал да се спре вписването в Търговския регистър на неговото освобождаване, както и на назначението на Александър Нейчев за член на УС до провеждане на конкурс.

В крайна сметка съдът спира само вписването на освободения, а отхвърля искането да се спре вписването на новоназначения Александър Нейчев.

Определенията на съда са с вчерашна дата и подлежат на обжалване в едноседмичен срок пред Апелативния съд в Пловдив.

По този начин ЮЦДП се оказва с по двама директори и с по двама представители на държавата в УС, но всички те без правомощия. За третия член на Управителния съвет – уволненият Николай Янчев и новоназначената Николина Чолакова, няма публикувано в Търговския регистър становище, а само заповедта на министъра за смяната на единия с другия.

Заповедите на министър Бозуков за смяна на цялото ръководство на Южноцентралното държавно предприятие са факт, което значи, че тандемът Арабаджиев, Янчев и Чолаков са вън от него. Новоназначеният екип пък – Бакалов, Нейчев и Чолакова, са в дружеството, но нито един от тримата не е вписан в Търговския регистър.      

На практика предприятието е в безтегловност в момента – без ръководител, защото  договорът на стария е прекратен, а на новия не е вписан. Новият не е легитимен пред нито една институция. Банката не може да му даде спесимен например и няма да е в състояние да извършва разплащания по договори, съответно ДДС, нито да плати заплати на служителите, когато дойде време за това. Агенцията за обществени поръчки няма да му предостави достъп като възложител, за да публикува съответните обявления и съобщения. Всичко това означава проблеми за ЮЦДП, а вероятно и санкции.  

Потърсихме за коментар новоназначения управител Здравко Бакалов, който заяви, че до утре ще има яснота как ще се подходи в тази ситуация и ще даде изявление.