Пловдивска фирма ще санира Дома на културата в Девин

Пловдивската фирма „Парсек груп“ ЕООД ще санира Дома на културата в Девин. Договорът между кмета и изпълнителя е на стойност 946 937 лв. без ДДС ( или 1 136 325 лв. с ДДС).

Средствата за целта са осигурени от Националния доверителен екофонд.

В надпреварата за обекта са участвали още трима участника – фирмите „Клас Бойчев“ ЕООД – Стара Загора, и „Адванс строй“ ЕООД – Смолян.

Две от фирмите  – „Клас Бойчев“ и „Адванс строй“, били отстранени от участие, защото офертите им не отговарят на предварително обявените условия на възложителя.

Столичното дружество „НСК София“ е класирано на второ място заради по-високата предложена цена – 947 220 лв. без ДДС.

Задача на спечелилата фирма е да внедри мерки за енергийна ефективност в Дома на културата като изпълни топлоизолиране на покриви и подове, подмяна на дограма и система за топлоснабдяване, изграждане на система за битова и гореща вода, подмяна на осветителните тела, монтаж на фотоволтаична система.  А целта е намаляване емисиите на парникови газове.

Гаранцията, която ще даде за изпълнението фирма „Парсек груп“, е за пет години, а срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е три месеца.

Справка в сайта на Националния доверителен екофонд сочи, че община Девин е одобрена за финансиране на стойност е 800 000 лева, които представляват 85% от стойността на проекта.

Снимка: rodopinews.com

Facebook Comments