Община Доспат първа в областта с приет ОУП, обяви конкурс за главен архитект

Конкурс за главен архитект обяви кметът на община Доспат Елин Радев в началото на годината.

Кметът на Доспат Елин Радев

Минималните изисквания са за магистърска степен по специалността „Архитектура“ и поне 4 години професионален опит.

Конкурсът ще се проведе на два етапа – тест и интервю.

От кандидатите ще изисква задълбочено познаване на Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Кодекса на труда, Закона за устройство на територията, Административно-процесуалния кодекс и подзаконовите актове по прилагането им.

Размерът на основната заплата за длъжността е в размер на 1200 лева.

Припомняме, че община Доспат е първата в област Смолян с финализирана процедура по изработката и приемането на Общ устройствен план.

„Това е важно за нас, защото от 1 януари 2019 г. за земеделски земи не могат да се правят ПУП и да се преотрежда терен от земеделска земя за строителство, ако няма Общ устройствен план. Изготвянето му ни отне три години съгласувателни процедури на 32 инстанции. Освен усилията на екипа ми, този ОУП е факт с помощта на депутатите ни от ГЕРБ и областния управител Недялко Славов“, заяви кметът Радев пред местна медия преди дни.

Facebook Comments