Доспат избра фирми, които да асфалтират улици в общината

Община Доспат избра две фирми, които ще асфалтират улици с обща дължина 4 километра и половина във всичките й населени места.

Поръчката бе разделена на две обособени позиции. Първата е за реконструкция и рехабилитация на улици в Доспат и село Барутин. На първо място е класирана фирма „Водно строителство – Благоевград” АД. Тя е предложила цена  622 665 лв. без ДДС и 53 календарни дни срок за изпълнение.

Втората позиция е за благоустрояване на улична мрежа в селата Бръщен, Црънча, Късак, Любча и Змейца. Тя е спечелена от фирма „Пътища Пловдив” АД (която от месец ноември 2018 г. е с наименование „Европейски пътища“ – б.а.) с ценово предложение на стойност 952 406 лв. без ДДС . Дружеството е поело ангажимента да се справи за 58 календарни дни.

Средствата за обектите са осигурени с постановление от правителството през 2018 г., става ясно от документацията за обществената поръчка.

Facebook Comments