Поръчка за кучешки приют обяви община Смолян

Поръчка за строителство на приют за временно настаняване на бездомни кучета обяви община Смолян. Съществуващата сграда „ветеринарна лечебница за безстопанствени кучета“ е между кварталите Райково и Устово. Прогнозната стойност на планираните дейности е 269 999 лева без ДДС.

Предвидено е вътрешно преустройство на съществуващата сграда, направа на пристройка към нея, стоманобетонова рампа, стоманен навес, частично изграждане на подпорна стена, оформяне на дворното пространство и монтаж на ограда по границите на имота.

Вътрешното преустройство включва премахване на тухлени зидове с височина до 2 метра, направа на боксове чрез монтаж на нови преградни стени от термопанели, нови преградни зидове за оформяне на манипулационна и изпълнение на довършителни работи – настилки, мазилки, боядисване и др.

Пристройката ще е откъм северната страна на сегашната сграда и в нея ще се оформят боксове за наранени и болни кучета.

По южната фасада на сградата ще се изгради стоманобетонова рампа за осигуряване на достъп за хора в неравностойно положение.  Ще се изгради също хале с пет еднотипни бетонови площадки с метални навеси за боксове за временно пребиваване на бездомни кучета на покрито и открито, които да бъдат оборудвани с къщи за кучета, затворени с оградна мрежа.

За укрепване на имота е предвидено да се изгради стоманобетонова подпорна стена с обща дължина около 83,99 м и височина от 2,50 м до 3,50 м., като в първия етап ще се изградят три от тях. Предвижда се площадково и вътрешно сградно водоснабдяване и канализация на обекта,  дворно осветление, мълниезащитна уредба и дворно видеонаблюдение с четири камери.

Парите за изграждане на приют са отпуснати с постановление на Министерския съвет. Срокът за подаване на оферти е 11-ти ноември, а отварянето им ще стане на следващия ден.

Припомняме, че през 2001 г. приютът, който действаше в Смолян, е бил вписан като ветеринарна лечебница за бездомни кучета с капацитет 62 бр. животни. През 2008 г. Районната ветеринарно-медицинска служба издаде удостоверение за регистрация на животновъден обект СЗ „Зооветеринарен комплекс“ с капацитет 32 броя.

За последните 4 години от дейността на приюта бяха заделени 196 хиляди лева от общинския бюджет. Данните за този период бяха следните: 3202 безстопанствени кучета – уловени, 2900 -кастрирани, 63 – умъртвени, 2861 – върнати по местата, откъдето са били уловени, 135 – осиновени.

Още при управлението на екскмета Дора Янкова се разбра, че приютът не отговаря на законовите изисквания. Той бе затворен през май месец 2011 г. На входната врата залепиха бележка с надпис: “Уважаеми съграждани, уведомяваме ви, че от 16.05.2011 г. Общински приют за безстопанствени кучета – Смолян временно е преустановил дейността си”.

На въпрос на Пламък.бг през месец юни т.г. относно отпуснатите от правителството средства за изграждане на кучкарник, главният архитект на общината Димитър Димов отговори така: „В момента върви проектиране за разширение и реконструкция на бившия приют, чиято база ще се използва. Ние сме на етап подробен устройствен план. Кучешкият приют ще е на старото място. Сега разширяваме терена, защото е необходимо да осигурим 6 кв. метра на куче. В момента вървят обявления и след приключване на ПУП, ще го направим“.

Facebook Comments