Пред историческо изпитание е строителният бранш в Смолян

Строителният бранш в Смолян е поставен пред най-сериозното изпитание в следващите месеци.

По план в скоро време трябва да бъде обявена обществена поръчка за изпълнение на втория воден цикъл в областния град. Стойността на безвъзмездната помощ по Оперативна програма „Околна среда“ за проекта е 70 милиона лева. Отделно е съфинансирането, което трябва да осигури бенефициентът, възложител на поръчката – „ВиК“ ЕООД – Смолян.

Рано е да се каже каква точно ще е прогнозната стойност за частта строително–монтажни работи, тъй като от общата сума трябва да се заделят разходи за строителен надзор, работно проектиране, авторски надзор, одит, информация и публичност. Във всички случаи обаче сумата за съпътстващите дейности едва ли ще надвишава 10% от общата стойност на проекта.

Очакваната сума за СМР по втория воден цикъл на Смолян на стойност около 60 млн. лв. го прави достатъчно атрактивен като обект.

Всички помним вълната от негодувание, съпътстваща целия процес по изграждане на първия воден цикъл в Смолян. Градът бе шокиран още в самото начало на процедурата – с избора на българо-испанския консорциум „Копаса-Понсстрой – Вод“, чийто водещ партньор бе бургаската фирма „Понсстрой“ на Милко Милков.

Консорциумът получи поръчката на стойност 46 508 998 лв. През цялото строителство имаше гафове, на които смолянчани остро реагираха. Наложи се често да поправят изграденото. Единственото, с което остана в спомените ни първият воден цикъл, е с безбройните му нередности. Отделно от това значителна част от местните фирми, които бяха наемани за подизпълнители, останаха с очакване да им се плати за свършеното.

Сега местният строителен бранш е изправен пред предизвикателството да се обедини и участва в състезанието за възлагане на мащабната обществена поръчка, която може да осигури хляб за работниците й в продължение на поне две години.

При такава стойност на обекта, изискванията към участниците ще са за сериозни количества и стойности на изпълнени в последните години подобни проекти. Най-вероятно интерес към поръчката ще проявят и международни консорциуми, защото обявлението ще се направи не само в българската Агенция за обществени поръчки, а и в Официалния вестник на Европейския съюз. Самостоятелно никой от местния строителен бранш не може да отговори на условията, защото нямат нужната солидна строителна биография. За поръчката отново може да се пребори някой като „Копаса-Понсстрой-Вод“. А търпението на смолянчани пак да се постави на сериозно изпитание. 

Ясно е, че такова обединение ще е изключително трудно и трябва да се направят многобройни компромиси между участниците в него. Но ползите ще бъдат многобройни.
Първо, смолянчани ще са спокойни и доволни, че облагодетелстван от поръчката ще е местният бизнес, защото това означава добри заплати за голяма част от техните съграждани.
Второ, значителна част от тези заплати ще се върнат в местната икономика – най-вече в търговските обекти.

Трето, съответните фирми, част от обединението, ще могат да калкулират добри печалби, което ще им даде „глътка въздух“ за известен период от време.

Четвърто, участието им в изпълнението на такъв мащабен обект ще обогати сериозно строителните биографии на всеки поотделно. И занапред ще могат да участват в поръчки с по-висока стойност от тези, в които са могли да участват досега.

Тоест, с мъдрост и разбирателство може да бъде постигнат значителен успех за града, който ще остане в историята му. А защо не по този начин да се оформят успешни партньорства и за в бъдеще.

Показателен пример – доколко е от значение местен предприемач да изпълни важна задача, имаме съвсем пресен.

Пътят между Смолян и Стойките през Превала. Който е следил достатъчно отблизо коя фирма какво изпълнява, лесно може да разграничи, че изграденото от „ИСА 2000“ на местния предприемач Юлиян Инджов е в пъти по-качествено от частта, където е работила фирмата, която не е местна.

Тоест, двустранен е интересът от едно обединение на местния строителен бизнес. Гражданството – защото ще получи по-качествено изпълнение и известен тласък на местната икономика. И самият бранш – защото той ще получи възможност да докаже достойнствата си като строител пред своите съграждани. Другите ползи са посочени по-горе.

С необходимите условности, че може да загубят конкурса заради очаквана огромна конкуренция и че „ИСА 2000“ на Инджов, която е регистрирана в София, може и сама да се яви, другите (с нея или без нея), в името на града трябва да се борят заедно.

Колкото и невъзможно да звучи, медиите в Смолян също трябва да помислят за обединение със същата цел, но това е тема за следваща публикация.

Facebook Comments