Водата в Златоград и Старцево е годна за пиене

Резултатите от централната химико-бактериологична лаборатория към „ВиК“ ЕООД от 09.03.2017 г. и 10.03.2017 г. показват, че водата във водоснабдителните шахтови кладенци е годна за пиене и няма химични показатели в отклонение от пределно допустимите норми. Това съобщават от община Златоград.

До нормализиране на ситуацията ще продължи подаване към водоснабдителната мрежа за Старцево и Златоград само от четвърти шахтов кладенец.
Състоянието на питейната вода се следи и при наличие на причина за съмнения в нейните качества, които биха застрашили здравето ни, своевременно ще бъде информирано населението за предприетите мерки. 
Очакваме резултати и от изпратените паралелни проби в други акредитирани лаборатории.

Общинска администрация ще продължи да предоставя официална информация за резултатите от провежданите анализи за качеството на водите при шахтовите кладенци и р. Върбица, както и за предприети последващи действия.

Facebook Comments