Преизбраха Владимир Кехайов за председател на Камарата на строителите в Смолян

Владимир Кехайов е преизбран за председател на Камарата на строителите в Смолян, съобщиха от областната структура.

Събранието се проведе във вторник в залата на РИОСВ-Смолян. Представителите на строителните фирми-членове на КСБ ОП-Смолян се събраха, за да разгледат и приемат отчетните документи за работата на председателя и Областния съвет за периода 01.09.2018 – 31.08.2019г., да изберат ръководни органи на Областното представителство с тригодишен мандат (председател, Областен съвет и Контролен съвет), както и делегати в Общото събрание на КСБ през ноември в София, уточни Недялка Маргаритова.

С таен избор и единодушие събранието отново гласува доверие на досегашния председател на ОП-Смолян Владимир Кехайов.

За подарък той получи картина със сюжет от притча за силата на обединението и сплотеността. Това било оценка за активността му като обединител на местния строителен сектор в защита на интересите на всички строителни фирми от Смолянски регион.

Сериозно постижение на Областното председателство е, че от 44 фирми в началото на мандата през 2016-та година сега членовете на Камарата в Смолян са вече 100, се уточнява в прессъобщението.

Съпоставени към 105 строителни компании, регистрирани в Централния професионален регистър на строителя от Смолянски регион, тази висока степен на представителност на  местната структура бе наречена от ръководството на Камарата „моделът – Смолян“.

Специални гости на събранието бяха инж. Илиян Терзиев – председател на КСБ, и инж. Мирослав Мазнев – изпълнителен директор на КСБ, които в непринуден диалог с представителите на местните фирми очертаха основните направления в дейността на централното ръководство на Камарата, законодателните инициативи и срещи, обсъдиха проблеми от общ за строителството характер.

Събранието избра за членове на Областния съвет  Весела Цолова (Дюлгер ООД), Кремен Красин (Красин ООД), Валентин Кюлхански (ВиК-СТРОЙ ЕООД) и Асен Соколов (Артстрой ООД). Членове на Контролния съвет за следващия тригодишен период ще бъдат Милко Юруков (Талант-М ЕООД), Алеко Келешев (Ай Пи Зет ООД) и Венцислав Гиритлиев (Венигаз ЕООД). Десет са фирмите-делегати на предстоящото Общо събрание в София съгласно принципа за представителност спрямо броя членове: Ай Пи Зет ООД, Артстрой ООД, Викторио ЕООД, ВИК-СТРОЙ ЕООД, Дюлгер ООД, Красин ООД, Крис-МТ ООД, Ростер ООД, Термо билд ООД, Юнимекс  ООД.

Като свой приоритет в работата през следващия дванадесетмесечен период събранието прие специализираните обучения в областта на строителството, като бяха направени и конкретни предложения за теми. Бе коментирана и приета финансовата рамка на дейността в синхрон с основните функции на КСБ ОП-Смолян и предвижданите инициативи.