Прекратиха договор за концесия, ще продават граничен имот край Триград

С решение на Министерския съвет от днес се прекратява концесионният договор за находище „Канарата“ в община Баните. Носител на правото е било дружество „Кандуови“ ООД – Баните.

От 2 април 2005 г. фирмата има особено право на ползване в територията на село Сливка върху подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли.

Причина за прекратяване на концесията е, че фирмата не е заплатила концесионно възнаграждение, липсват предоставен геоложки отчет, както и банкова гаранция за изпълнението на паричните задължения по концесионния договор.

В началото управител на дружеството е бил Румен Кандуров, а съдружници – дъщерите му Евелина и Румяна. През 2008-ма година Румен Кандуров е отписан и с фирмата се занимават Евелина Ангелова и Румяна Кандурова. Неизпълнението в задълженията по договора започва от 2015 година насам, сочи справка в Националния концесионен регистър.

С друго правителствено решение от днес статутът на поземлен имот в с. Триград, управляван от Министерството на вътрешните работи, се променя от публична на частна държавна собственост.

Имотът, разположен в местността Шабаница – на българо-гръцката граница, е с отпаднала необходимост за регионална дирекция „Гранична полиция“ в Смолян към Министерството па вътрешните работи и не се ползва от ведомството. Промяната на статута на терена ще даде възможност за предприемане на разпоредителни действия с него.

Снимки на изоставената застава в „Шабаница“: forgottenbulgaria.com