Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Приеха бюджета на община Златоград

Местният парламент прие вчера бюджета на община Златоград за 2018 г., съобщиха от пресцентъра на общината.

Общата му рамка възлиза на 9 573 911 лв. В него собствените приходи заемат 22% от общата стойност на приходите, трансферите от централния бюджет представляват 78%. От тях 16% са за финансиране на местни дейности.

Очакваните постъпления от местни данъци са в размер на 527 700 лв. Данъкът върху недвижими имоти, данъкът върху превозните средства и патентният данък са с непроменени ставки от 2008 и 2009 г.

Данъкът върху таксиметровия превоз е сравнително нов  – от 2017 г., и е в размер на 300 лв. За 2018 г. се очаква да постъпят 2400 лв. приходи от него.

Данъкът при придобиване на имущество и туристическият данък са увеличени, считано от 01.01.2018 г. и от тях се очаква да постъпят съответно 81 000 лв. и 17 100 лв.

Предвидените неданъчни приходи са общо  1 277 246 лв. или с 29,57 % повече спрямо отчета за 2017 г.

Капиталовата програма на община Златоград за 2018 г. е в размер на 6 541 602 лв., в т.ч. с бюджетни средства – 1 958 450 лв. и със средства от Европейския съюз – 4 583 152 лв.

По-голяма част от средствата се осигуряват по европейски проекти, най-мащабният сред които е за „Рехабилитация и реконструкция на общински път Мадан-Цацаровци/-Страшимир-махала Боево и общински път Златоград – Аламовци – 3 368 914 лв.

Индикативният годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз е в размер на 5 343 784 лв.

Средствата за образование са 41% от общия бюджет на общината. Те са с 18,84% повече спрямо бюджет 2017 г. Средствата за здравеопазване са увеличени с 12,98%.

Предвидените средства за поддръжка на улично осветление, за основен и текущ ремонт на улична мрежа и поддържането й, разходите за поддръжка на площади и паркове/в т.ч.гробищни/, за поддържане на зелените и цветни площи, за дейностите по чистотата са в общ размер 1 833 180 лв., представляващи 19,15% от общо разходите по бюджета за 2018 г.

Според прессъобщението основните цели и приоритети на бюджета за 2018 г. са: финансова стабилизация на община Златоград и по-висока ефективност на бюджетните разходи, в т.ч. намаляване на просрочените задължения; оползотворяване на финансови средства от различни донорски програми за реализиране на проекти; осигуряване и развитие на качествени здравни, образователни и социални услуги; поддържане и подобряване на общинската инфраструктура; оптимизиране на системата за събиране и извозване на твърдите битови отпадъци и опазване на околната среда чрез поддържане и подобряване на екосистемите;  подобряване на предоставяните административни услуги.

Снимка: Архив „Пламък.бг“

Facebook Comments