Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Проблемът с повредените от снеголом и корояд гори в Родопите е разрешен

Проблемът с повредената от снеголома през март месец 2015 г. и нападната впоследствие от корояд дървесина в Родопите е разрешен, заяви областният управител на Смолян Недялко Славов на пресконференция днес. 

В присъствието на шефовете на ЮЦДП, РДГ и лесозащитни станции той благодари за усърдната работа на всички институции, които водиха тежка битка със заболялата гора в Родопите от три години насам.

„След множество усилия на Министерството на земеделието, на политическо и експертно ниво, на Агенция по горите, Лесозащитна станция, частни фирми, научна общност, лесовъдите и кооперациите от областта, можем да говорим за разрешаване на проблема с корояда. Изказвам голямата си благодарност към всички тях, защото положиха неимоверни усилия за решаване на този проблем“, заяви Славов.

„За периода от месец март 2015 г. до 4 октомври т.г. на територията на Южноцентралното държавно предприятие (ЮЦДП) са инвентаризирани 3 340 237 куб.м пострадала дървесина от биотични и абиотични фактори, а само за област Смолян са инвентаризирани 1 202 572 кубика. В това число са включени и количества пострадала дървесина в недостъпни басейни в размер на 124 114 кубични метра, съответно 78 980 кубика на територията на област Смолян“, съобщи инж. Ботьо Арабаджиев – шеф на ЮЦДП. 

Той обясни, че 96% от инвентаризираната пострадала дървесина е възложена за добив, което представлява над 3 млн. куб. м. От тях 91% или над 2,9 млн. кубика е вече усвоена. Разликата до 100% са количества дървесина, които ще бъдат усвоени от местното население за дърва за огрев.

От всички териториални поделения на ЮЦДП до края на месец юни т.г. е извършен преглед доколко освободените площи се възобновяват.

Отчитайки нанесените сериозни повреди върху дървесината след падналите обилни снеговалежи в края на 2014 г. и в началото на 2015 г., а и установените нападения от корояди в особено големи размери през следващите години, инвентаризация на възобновяването е била извършена и във всички освободени площи през периода 2015-2017 година.

Обобщените резултати показали, че след извършване на последващите лесовъдски мероприятия през 2015-2016 година се е освободила площ в размер на 4 334  дка на територията на ЮЦДП. И 85% от освободената площ се е възобновила по естествен път, 13% е залесена от горските стопанства и 2% от площта предстои да бъде залесена през пролетта на 2019 година.

Според шефа на РДГ в Смолян инж. Венцислав Фурлански естественото възобновяване е със смесена гора – с широколисни и иглолистни дървета, а когато гората е смесена, тя е много по-устойчива както на биотични, така и на абиотични фактори. 

Експертите от Лесозащитна станция – Пловдив, казаха, че това, което се случи с гората и бе приемано през последните години като катастрофа, всъщност е предвидено от специалистите при залесяванията през 70-те години на миналия век. Тогава са правени големи залесявания в Смолянско като целта е била борба с ерозията чрез засяване на бял и черен бор, които да създадат с времето хумусен слой за естествена растителност. „Тези култури са си свършили своята роля и сега отдолу се появява нова гора. Дори и в Пловдивския район над 70% има възобновяване. Нашата цел сега е да подпомогнем появата и укрепването на новата естествена гора от смесен състав на иглолистни и широколистни видове“, казаха от Лесозащитната станция в Пловдив.

Според горските, кампанията за усвояване на падналата дървесина е довела до големи инвестиции на фирмите и държавните предприятия в горска техника и пътища. Така вече все повече фирми извършват механизиран добив с трактори и въжени линии, които заместват до 4 бригади работници.

Facebook Comments