Проектиран е нов облик за центъра на Баните

Напълно нов облик за централната част на курортното селище Баните разработи екип начело с арх. Олег Николов. Вчера там се проведе обществена дискусия по проекта за обемно-градоустройственото проучване.

Основната цел на разработката е да се премахне хаосът в комуникациите и западналата неестетична среда, а центърът на курорта да стане привлекателно място както за живеещите в него, така и за почиващите. Проектантите са си поставили и за цел да се повдигне имиджът на курорта като му се придаде естетика с многофункционално централно пространство, с множество атракции.

Намерено е комуникационно решение – с паркоместа в центъра и места за междуградски транспорт, система на пешеходните пространства, достъпна архитектурна среда, велоалеи, детски площадки.

На центъра е предвидено да се изгради кръгово движение, вътре в което да има декоративен фонтан с цветна алея наоколо. Паркоместата ще бъдат общо 80 плюс отделно за бусове.

Площадно-парковото пространство е замислено така, че да се създадат условия за спокойствие на жители и гости, места за почивка за деца и възрастни, възможност за провеждане на масови атракциони – с амфитеатър, сцена, пейки и перголи (конструкция с арка или рамка с увивни растения за сянка), т.нар. сух фонтан.

Предвидено е пространство за временен пазар, кафе-сладкарница с панорамна площадка, комбинирана детска площадка, тоалетна (вкл. за инвалиди), фитнес на открито, велостоянка.

Близо до панорамната площадка на кафе-сладкарницата се предвижда малък пешеходен мост над водното огледало за достъп до музея на минералната вода и атракционния кът около каптажа. Музеят е разположен до сградата на старата баня, като се предвижда изграждане на атракционен кът около съществуващия каптаж. От западната страна на старата баня ще се разположи информационен център.

В източна посока от площадното пространство е предвиден спортен атракционен комплекс с водна пързалка, плувен басейн, площадки за мини баскетбол, волейбол, бадминтон, тенис на маса и др.

Проектът за централната част на Баните

Предвижда се крайречна пешеходна и велоалея от централния площад до дървено мостче в източна посока, както и изграждане на екопътека след него по брега на р. Малка Арда до съществуващия язовир.

Специално внимание е отделено на интегрирането на съществуващия болничен рехабилитационен комплекс. Към него се осигурява пешеходна алея с достъпна архитектурна среда (наклон до 5 %), позволяваща на лекуващите се да достигнат нормално до площада.

Предвижда се богато озеленяване с висока и ниска растителност, съобразена с климатичните особености на района. Ще бъде възстановена характерна широколистна растителност – липа, плачеща върба, а също засаждане на нови широколистни видове като шестил, червен явор и др.

В края на миналата година община Баните получи от правителството допълнителни средства по бюджета в размер на 500 000 лв. за реконструкция, паркоустройство и благоустройство на пешеходна зона, площадно и парково пространство.

По-голямата част от сумата, необходима за реализиране на проекта, се очаква общината да получи по Програмата за развитие на селските райони. За изготвяне на инвестиционен проект, с който местната управа да кандидатства пред селската програма, е избрана фирма „Проинвест“ ЕООД – Хасково, с управител Красимир Ангелов.

Повече подробности за проекта вижте във файловете тук:  http://www.banite.egov.bg/wps/portal/banite/news/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gLby9PS09LYwP_AHc3A89gb0tzU98gi0BnA6B8JG55fyMCusNB9uHXD5I3wAEcDfT9PPJzU_ULciMMskwcFQHkcias/dl3/d3/L0lDU0lKSWdrbUEhIS9JRFJBQUlpQ2dBek15cXchLzRCRWo4bzBGbEdpdC1iWHBBRUEhLzdfOEtKSTlJOTMwT1BHRjBJU0s5NzVNUjg2RDUvUVY5NU40MTI0MDAxNQ!!/?WCM_PORTLET=PC_7_8KJI9I930OPGF0ISK975MR86D5025184_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/banitemunicipality/banitemunicipality/news/news128032017