Поръчката за ангиограф на МБАЛ – Смолян, е възобновена

Възобновена е поръчката за доставка на ангиограф в МБАЛ – Смолян. Това е апаратурата, с която е планирано да се създаде звено за инвазивна кардиологияв областната ни болница.

Поръчката бе спряна заради жалба на „Софарма Трейдинг“ АД пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

Основните аргументи на софийската фирма да поиска временна мярка „спиране на процедурата“ са, че възложителят е вписал дискриминационни изисквания в техническата документация. И още, че в предложената техническа спецификация са налице изисквания, които създават необосновани пречки пред участието на много от водещите производители на ангиографи – като Дженеръл Електрик, Тошиба, Сименс и Шимацу.

Според „Софарма Трейдинг“ минималните технически изисквания към апаратурата са точно копирани от техническата спецификация на конкретен модел апарат на конкретен производител, а именно модел Allura Centron, производство на фирма Philips.

Накратко мотивите са, че процедурата е опорочена, решението за избор – предопределено, и е в обществен интерес тя да бъде стопирана.

Останалите претенции на дружеството са за сроковете, в които да се направят авансовото и окончателното плащане.

КЗК обаче не наложи спиране на процедурата.

Междувременно от МБАЛ – Смолян, са коригирали всички детайли в спецификацията, които от Софарма сочат като дискриминационни или несъобразени със закона и изцяло са ги съобразили с посочените в тяхната жалба.

По закон КЗК може да не наложи временна мярка, когато отрицателните последици за всички интереси, които могат да се увредят, превишават ползата от нейното налагане.

От комисията считат, че при преценка на възможните последици от налагането на временната мярка, спирането на процедурата би оказало негативно въздействие както върху възложителя, така и върху обществото.

„Този извод следва от специфичния предмет на обществената поръчка, който е от важно обществено значение, а именно закупуване на медицинска апаратура – ангиографски апарат. Обжалваната обществена поръчка е от значим обществен интерес с оглед фокуса върху общественото здраве и повишаване качеството на предоставяните здравни услуги в областта на кардиологията“,  се сочи в решението на комисията.

КЗК приема, че в конкретния случай спирането на процедурата ще рефлектира негативно върху интересите на обществото, доколкото забавянето й ще доведе до забавяне на поръчката и сключването на договор за предвидените дейности. Те са категорични, че ще доведе до увреждане на обществения интерес като цяло, ще настъпят и неблагоприятни последици за възложителя и обществото.

Първоначално планираната дата за отваряне на офертите от 21-ви март се измества за 26-ти април т. г.

Facebook Comments