Финализираха проект за отоплителните системи в 5 общински сгради на Златоград

Финализиран е проектът за подмяна на котелно и отоплителни системи на пет общински сгради в Златоград. Постигнатите резултати от изпълнението бяха представени вчера, съобщиха от местната администрация.

Проектът е за „Реконструкция на котелно и отоплителни системи в сградите на ОУ„В.Левски”, СОУ „Антим I”, Общинска администрация, ДГ „Радост” – Златоград, и ДГ „Щастливо детство” – с. Старцево”, одобрен за безвъзмездно финансиране по програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” и финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

Проектът е изпълнен по договор между община Златоград и Министерство на енергетиката. Безвъзмездната помощ е на обща стойност 1 028 810 лева или 526 022 евро.

Основната цел на проекта е трайно подобряване на условията на живот в петте сгради с обществено и социално значение, а постигнатите резултати са преки и косвени.

Косвените резултати от реализацията на проекта са трайно повишаване качеството на живот и температурния комфорт във въпросните сгради чрез реализирано енергоефективно отопление и повишен коефициент на полезно действие на отоплителните системи. Намалява се потреблението на горива и емисиите от въглероден диоксид в атмосферата вследствие използването на алтернативен източник на енергия – пелети.

Със средства в размер на 187 268,76 лева или 95 749 евро в ОУ „Васил Левски“ се достави и монтира нов котел с възможност за комбинирано изгаряне на пелети и дърва. Подмениха се старите отоплителни тела и тръбна мрежа в спортния комплекс.

В сградата на Средно училище „Антим I” с 248 104,41 лева или 126 853,77 евро се достави и монтира нов котел за комбинирано изгаряне на пелети и дърва. Подмениха се старите отоплителни тела и тръбна мрежа.

В сградата на Общинска администрация – Златоград, с 206 123,99 лева или 105 389,52 евро се достави и монтира нов котел с комбинирано изгаряне на пелети и дърва. Подмениха се старите отоплителни тела и тръбна мрежа.

В сградата на Детска градина „Радост” инвестицията е на стойност 128 857,18 лева или 65 883,65 евро. Там също е монтиран нов котел с възможност за комбинирано изгаряне на пелети и дърва. Подменени са старите отоплителни тела и тръбна мрежа.

В Детска градина „Щастливо детство”- село Старцево, са вложени 110 603,42 лева или 56 550,64 евро за нов котел с комбинирано изгаряне на пелети и дърва, а също за подмяна на старите отоплителни тела и тръбна мрежа.

Facebook Comments