Протестно писмо срещу спирането на сезона в Пампорово, Беляков отговори

Протестно писмо до управата на „Пампорово“ АД, до община Чепеларе и до медиите изпратиха от сдружението „Заедно за Чепеларе“ с председател Тонка Динчева.

Те реагират остро на решението на „Пампорово“ АД да затвори пистите и лифтовете на Пампорово и Мечи чал, въпреки че ски зоните не са визирани в заповедта на здравния министър, с която въвежда нови противоепидемични мерки в цялата страна.

Сдружение „Заедно за Чепеларе“ е юридическо лице с нестопанска цел, действащо в обществена полза и по-конкретно в полза на населението на Община Чепеларе.

Сред важните цели на Сдружението са: да защитава интересите на гражданите на Община Чепеларе пред всички държавни органи и администрации, в това число като изразява становища, отправя предложение и изисква информация и отчетност по въпросите касаещи гражданите на Община Чепеларе, както и да подпомага развитието на икономиката и туризма в Община Чепеларе.

Със Заповед РД-01-173/18.03.2021г. на Министъра на здравеопазването, считано от 22.03.2021г. се въвеждат нови противоепидемични мерки за територията на цялата страна, същите мерки не предвиждат преустановяване работата на ски зоните, в това число на ски зона „Пампорово“ и ски зона „Мечи Чал“.

Обществеността на Община Чепеларе обаче остана неприятно изненадана, от решението на „Пампорово“ АД /съобщено на медиите и публикувано от тях/, в качеството му на търговец управляващ и стопанисващ ски зоните, да „затвори“ ски зона „Мечи Чал“, считано от 20.03.2021г., а ски зона „Пампорово“, считано от 22.03.2021г., въпреки чудесните условия за зимни спортове и въпреки многото вече направени резервации, които ще бъдат вероятно отменени, вследствие на Вашето решение. Същото ще засегне неблагоприятно целия хотелиерски и ресторантьорски бизнес, а и гражданите на територията на Община Чепеларе.

Считаме, че решението Ви е взето по неясни за обществеността причини, като същото не може да се аргументира с епидемичната обстановка, доколкото според заповедта на Министъра на здравеопазването преустановяване работа на ски зоните не се налага. Липсва и изрична заповед издадена от Директора на РЗИ гр.Смолян, налагаща затварянето на ски зоните, като мярка за превенция. В тази връзка ще продължат да работят ски зоните в Банско и Боровец.

Неясно остава също така, защо двете ски зони – ски зона „Пампорово“ и ски зона „Мечи Чал“ преустановяват работа в различен момент /от различна дата/, въпреки многото резервации на туристи, които желаят да посетят именно ски зона „Мечи Чал“.

Наясно сме, че „Пампорово“ АД е в правото си да вземе и прилага управленски решения, относно работата и развитието на ски зона „Пампорово“ и ски зона „Мечи Чал“, надяваме се обаче дружеството да разбира, че решенията му пряко засягат обществеността на Община Чепеларе и да проявява желание за сътрудничество с обществеността и зачитане на интересите й“, пишат още в писмото си от сдружението.

Потърсен за коментар изпълнителният директор на „Пампорово“ АД Мариян Беляков бе категоричен: „Едно единствено изречение ще ви кажа: За нас животът и здравето на служителите ни и на гостите на курорта са по-важни от протестните писма на някакви хора. Явно някои хора живеем на една планета, други хора – на друга. Повече няма да коментирам“.