Проверяват за нерегламентирано влизане в помещение с изборни книжа и купуване на гласове   

Към днешна дата имаме нов сигнал, който е получен в Районна прокуратура – Смолян. Той е за нарушение на член на Общинската избирателна комисия в Смолян, който бил влязъл в помещението не по регламента, предвиден от изборните правила. Веднага е разпоредена проверка и очакваме в кратки срокове да ни докладват материалите от РУ на МВР – Смолян, съобщи зам.-окръжният прокурор Недко Симов.

Става въпрос за сигнал от партия ГЕРБ, че Елица Маринова  – член на ОИК в Смолян, сама е влязла в помещение, където има бюлетини и други изборни книжа и се е задействал сигнал на СОТ.

С най-новия сигнал в РП – Смолян, сигналите стават общо 17. Имаме образувано само едно досъдебно производство по сигнал още от преди изборния ден. То е по чл. 167, ал. 3 за организиране и предлагане на имотна облага с цел да бъдат мотивирани гласоподавателите да подадат гласа си в полза на определен кандидат, коалиция или партия в град Смолян. По него разследването не е приключило. Нямаме привлечено лице, когато се съберат достатъчно доказателства за виновността на определено лице в извършване на престъплението, тогава то добива качеството на обвиняем с привличането му под наказателна отговорност“, обясни прокурор Симов.

Зам.-окръжният прокурор Недко Симов

В РП – Смолян на 27-ми са постъпили общо 8 сигнала. По три от тях са постановени решения за отказ да се образува досъдебно производство, другите са докладвани за решаване. По двата има постъпил самоотвод. В срока са за произнасяне и очакваме скоро да има такова. Един отказ имаме по сигнал от 28-ми октомври.

На 29-ти имаме два сигнала, постъпили в РП – Смолян, които все още са в полицията за проверка.

Второто досъдебно производство се наблюдава от Районна прокуратура – Златоград. Там е по чл. 167, ал. 2 от НК – за самото предлагане на имотна облага. Вие сте запознати с този случай, при който в YouTube има клип, на който се дават пари за гласуване. Там разследването също не е приключило и нямаме обвиняем.  

Общо в РП-Златоград, има 11 постъпили сигнала. По един има образувано досъдебно производство. Другите преписки са решени с отказ да се образува досъдебно производство поради липса на данни за извършено престъпление.

В Районна прокуратура – Девин, до края на изборния ден бяха постъпили 4 преписки, една от които е отпреди изборите и решена с отказ. Другите три са от изборния ден и те също са решени с отказ да се образува досъдебно произвоство поради липса на данни за извършено престъпление.

В ОП – Смолян, е имало само един сигнал, който е минал преди изборите и е препратен по компетентност на РП – Смолян, понеже тези престъплениия са подсъдни на първа инстанция на Районен съд.

Ето и  прессъобщението, което от ГЕРБ преди минути изпратиха до медиите:

Сигнал до прокуратурата и ЦИК за незаконно влизане в помещение, съхраняващо изборни материали и книжа, както и бюлетини от проведените избори на 27 октомври.

На 29.10.2019 г. в предизборния щаб на ПП ГЕРБ постъпи информация, че лицето Елица Маринова, член на ОИК – Смолян, без никакви правни и фактически основания е влязла сама нерегламентирано в помещение, находящо се в община Смолян, което е определено от кмета на община Смолян за работно помещение на ОИК- Смолян, което към настоящия момент е било под постоянна охрана чрез Сигнално-охранителна техника.

В  това помещение се съхраняват изборни материали и книжа, както и бюлетини от проведените избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година. В момента на влизането на цитираното по-горе лице в помещението, моментално е бил подаден сигнал чрез СОТ за нерегламентирано влизане в залата. Маринова дори не си е направила труда да уведоми някой от членовете на комисията за намерението си, нито е потърсила по някакъв повод тяхното съдействие, видно от което безспорно може да говорим за конкретни целенасочени действия от нейна страна, с който тя е превишила правомощията си, които са и определени и вменени от ИК”, се казва в сигнала.

От ГЕРБ в Смолян молят за извършване на проверка, която да установи какъв е бил поводът за нерегламентираното влизане във въпросното помещение, каква е била целта му, под чие давление е действал членът на ОИК и в полза на кого, както и какви са предприетите действия от МВР-Смолян.

Facebook Comments