Пуснаха поръчката за обновяване на ЦСМП и филиалите за спешна помощ


Здравното министерство обяви поръчката за строително-монтажни работи в спешната помощ на територията на Южен централен район, в чийто обхват влиза и област Смолян.

Общата стойност на дейностите за всички областни центрове за спешна медицинска помощ и всички филиали, които подлежат на ремонт, изграждане или надграждане в областите Смолян, Пловдив, Кърджали, Хасково и Пазарджик, е 9,6 млн. лв. без ДДС (или почти 11,6 млн. лв. с ДДС).

Те се финансират по проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ към Оперативна програма „Региони в растеж“.

Конкретно за ЦСМП в Смолян предстои преустройство и пристрояване. Обектът е на стойност 294 207 лв. без ДДС и с максимален срок на изпълнение 6 месеца.

Филиалът за спешна медицинска помощ (ФСМП) в Чепеларе също ще се преустройва и пристроява. За него прогнозната стойност е 338 542 без ДДС и трябва да се изгради за не повече от 5 месеца.

За ФСМП в Доспат се предвижда строителство на нова сграда със стоманобетонна конструкция с максимум 423 249 лв., за 7 месеца.

Нова сграда ще се строи и за ФСМП в Девин. Сумата за нея е 303 388 лв. и срок 7 месеца.

За Мадан е предвидено преустройство на съществуващата база с усвояване на допълнителни площи от съществуващи сгради. Обектът трябва да се изпълни с не повече от 74 405 лв., за 5 месеца.

В Баните ще се строи нова сграда на Филиал за спешна помощ с максимум 243 991 лв. и в срок от 7 месеца.

В Златоград се планира преустройство на филиала, но и с промяна на функционалността на помещенията. За него са заложени 134 557 лв. без ДДС и 5 месеца срок за изпълнение.

Преустройство на съществуващата база с усвояване на допълнителни площи от съществуващи сгради се предвижда в Неделино. За филиала там има 304 627 лв. без ДДС, а максималният срок е 5 месеца.

В Рудозем ще се строи нова сграда за филиал на спешната помощ, като за целта са планирани 277 229 лв. без ДДС и 7 месеца срок за изпълнение.