Решиха кой да достави ангиографа на МБАЛ – Смолян, но пак обжалват

„Софарма Трейдинг“ АД за пореден път блокира поръчката за ангиограф на смолянската болница. Това е апаратурата, необходима за създаване на отделение за инвазивна кардиология в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД – Смолян.

В края на месец май е била определена фирмата, която да достави скъпия апарат. Поръчката е спечелена от „С&T България“ ЕООД с оферта за 787 000 лева без ДДС (944 400 лв. с ДДС). За целта – да се закупи ангиограф в МБАЛ – Смолян, Министерският съвет отпусна един милион лева.

Втора е класирана „Софарма Трейдинг“ АД. Нейното ценово предложение е за 832 125 лева без ДДС.

„Софарма“ блокира поръчката още от самото начало. Процедурата бе оповестена на 7 февруари тази година. Веднага след това софийската фирма обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) самите условия при нейното обявяване. Поиска и временна мярка „спиране на процедурата“ с аргумент, че възложителят е вписал дискриминационни изисквания в техническата документация. И още, че са налице изисквания, които създават необосновани пречки пред участието на много от водещите производители на ангиографи – като Дженеръл Електрик, Тошиба, Сименс и Шимацу.

Според „Софарма Трейдинг“ минималните технически изисквания към апаратурата са точно копирани от техническата спецификация на конкретен модел апарат на конкретен производител, а именно модел Allura Centron, производство на фирма Philips.

Накратко мотивите на „Софарма“ бяха, че процедурата е опорочена, решението за избор – предопределено, и е в обществен интерес тя да бъде стопирана.

КЗК обаче не наложи спиране на процедурата с аргумент, че искането е в разрез с обществения интерес. Междувременно от болницата коригираха всички детайли в спецификацията, които от „Софарма“ са посочили като дискриминационни или незаконосъобразни и изцяло са ги съобразили с посочените в тяхната жалба.

Заради забавянето към онзи момент, първоначално планираната дата за отваряне на офертите от 21-ви март бе преместена за 26-ти април т. г.

в Същото време от „Софарма“ обжалваха решението на КЗК да не наложи спиране на процедурата пред следваща инстанция. Но и Върховният административен съд го потвърди на 12 май.

„КЗК е обсъдила и становището на възложителя по искането за налагане на временната мярка. Съобразила е, че предметът на обществената поръчка е свързан със защитата на здравето на широк кръг от обществеността в региона на Смолянска област, което безспорно е свързано и с обществения интерес на населението от този регион. Преценила е, че при спирането на процедурата би се засегнал неблагоприятно както обществения интерес, а така също и този на възложителя. Като краен извод е приела, че от спирането на процедурата биха настъпили неблагоприятни последици за всички интереси, които превишават ползата от налагането на временната мярка“, се сочи в мотивите към решението на ВАС.

Според върховните съдии правилна е преценката на КЗК, че от спирането на процедурата отрицателните последици за всички интереси, които могат да се увредят, превишават ползата от нейното налагане. Те уточняват, че преди влизане в сила на всички решения по спора, възложителят няма право да сключи договор с избрания за изпълнител, което е законова гаранция за защита на интересите на частния жалбоподател.

На 31 май излиза решението на изпълнителния директор на МБАЛ – Смолян, с което той утвърждава класирането, направено от комисията за доставчик на ангиографа. И това е С&T България“ ЕООД с подизпълнител „Дъчмед Интернешънъл“, чийто дял от поръчката е 9%.

От Софарма обаче протестират и срещу окончателния избор.  Жалбата в КЗК е подадена на 12 юни.

Facebook Comments