До месец гърците обявяват търг за пътя до нашата граница

До месец се очаква гърците да обявят търг за пътя от Димарио до нашата граница и до края на годината да бъде сключен договор с изпълнител.

Това става ясно от прессъобщение след връщането на областният управител Недялко Славов от Серес, Гърция. Вчера той е взел участие в заседанието на Четвъртия комитет за наблюдение по програма ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020. Славов е с право на глас в този комитет.

Освен текущите въпроси, било обсъдено изпълнението по проекта за изграждане на ГКПП „Рудозем-Ксанти”.

По темата докладвали областният управител на Смолян, гръцката пътна агенция Егнатия Одос и третият партньор – Агенция „Пътна инфраструктура”.

Славов уточнил, че в момента се работи по проектиране на довеждащата инфраструктура към бъдещия ГКПП „Рудозем-Ксанти”. Предстои обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител, което се очаква да се случи в рамките на 2 месеца.

Изводът по темата бил, че няма съществени закъснения по изпълнение на проекта. Съгласно договора за финансиране всички обекти трябва да са завършени до август 2019 година.

Нека припомним, че 38,8 млн. евро, или около 76 млн. лева ще струва прокарването на пътищата от двете страни на българо-гръцката граница и изграждането на контролно-пропускателен пункт между Смолян и Ксанти. Те са част от проекта „Подобряване на трансграничната достъпност (CrossBo), който се изпълнява по програмата INTERREG V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020.

85% от общата стойност на бюджета, или  почти 33 млн. евро от сумата е осигурена от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), а останалите 15% , или близо 6 млн. евро ще са от национални ресурси на Гърция и България.

От гръцка страна водещ партньор е „Егнатия Одос“, отговаряща за координацията на целия проект, а от българска страна партньори са Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и Областна администрация – Смолян.

Проектът има стратегически характер и е насочен към подобряване на достъпността в граничната зона с Гърция –България с отварянето на пътната връзка Ксанти – Смолян, която е част от Трансевропейската транспортна мрежа заедно с бъдещия граничен пункт между Димарио и Рудозем.

Задача на „Егнатия Одос“ е да изпълни проекта „Изграждане на нов пътен участък Димарио по вертикалната ос  Ксанти – Ехинос до гръцко-българската граница. Бюджетът за него възлиза на 21,2 милиона евро.

Тоест, остатъкът от общата сума на стойност 17,6 млн. евро се пада за проектите от българска страна.

АПИ участва с два проекта. Единият е за подобряване на  пътните участъци II-86 Средногорци – Рудозем, изграждане на околовръстен път на Рудозем и път II-59 Момчилград – Ивайловград. Бюджетът за трите участъка е 16 млн. евро.

Областна администрация Смолян участва с изграждането на новия граничен пункт между Димарио и Рудозем с бюджет 1,6 милиона евро.

За покриване на финансирането на проекта от гръцката страна, освен  програмата INTERREG, се ползват още две програми –  Оперативна програма „Транспорт, инфраструктури, околна среда и градското развитие“ и Оперативна програма на Периферия Източна Македония и Тракия, съответно с бюджет от 14, 6 млн. евро и 5.4 млн. евро.

Facebook Comments