РИОСВ – Смолян: Гъстият дим не е индикатор за незаконно изгаряне на отпадъци

Гъстият дим не е индикатор за незаконно изгаряне на отпадъци, тъй като същият се наблюдава при разпалване на горивните инсталации на въглища и изгаряне на дърва с по-висока влажност. Това сочи информация от РИОСВ – Смолян във връзка със зачестилите сигнали в социалните мрежи.

Намалява концентрацията на средногодишните стойности по показател фини прахови частици в Смолян във връзка с наблюденията за качеството на атмосферния въздух. Това показва анализ на концентрациите на фини прахови частици (ФПЧ10) за периода от 2017 до 2019 г. включително, съобщават още от Районната инспекция за опазване на околната среда и водите (РИОСВ).

Според данни от Автоматичната измервателна станция – Смолян, през 2017 г. средногодишната концентрация в областния град е била 39.42 µg/m3, а през 2018 година – 36.14 µg/m3. През 2019 г. при норма от 40 µg/m3 са отчетени стойности от 33.65 µg/m3. По отношение на дните с наднормени стойности на ФПЧ10 също се наблюдава спад, като през 2017 г. те са били 87 дни спрямо 58 през 2018-та и 56 дни през 2019 г.

През отоплителния сезон основен източник на замърсяване с прах остава изгарянето на твърди и течни горива от бита, а причина за превишенията и невъзможността за разсейване на атмосферните замърсители през зимния сезон са географското разположение на града и специфичните метеорологични условия /ниска скорост на вятъра, наличие на инверсии и др./.

РИОСВ – Смолян извършва контрол на промишлени предприятия  за изпусканите  отпадъчни газове от горивни процеси, влияещи на качеството на атмосферния въздух, които разполагат с горивни инсталации с мощност над 0,5 MW. В частни домове нямаме правомощия да извършваме проверки на горивни инсталации, уточняват от екоинспекцията.

Предвид това, че цехове, търговски обекти и други обекти, притежаващи горивни инсталации с мощност под 0,5 MW, не попадат в обхвата на контрол, при проверки екоинспекторите следят единствено за нерегламентирано изгаряне на отпадъци от дейността на обектите.

При извършените от началото на отоплителния сезон проверки не са констатирани нарушения, а контролът на екоинспекцията продължава.

Снимка: Нина Барчинкова, Фейсбук

Facebook Comments