С 1400 са се увеличили безработните в Смолянско само за април 

Регистрираната безработица за страната е 6.7%  през месец март и бележи ръст от 0.5 процентни пункта спрямо предходния месец. А при сравнение с година по-рано – с 0.8%. Регистрираните безработни в края на месеца са общо 220 072 лица, като числеността им се увеличава с 8.7% спрямо месец по-рано и с 13.1% на годишна база.

Към 31-ви март 2020 г. равнището на безработица за област Смолян е 10,3% (в национален мащаб, област Смолян е на 10-то място). По последни данни към края на м. април равнището на безработица в областта вече е 12,6%, съобщи областният управител Недялко Славов.

За сравнение спрямо предходната година, към 30.04.2019 г. равнището на безработица е 8,4% и област Смолян е на 13-то място в страната. Съгласно средно месечните данни по ДБТ, ръстът е следният:

ДБТ

 по общини

I-во тримесечие на 2019 г. I-во тримесечие на 2020 г. Ръст
Брой безработни Равнище на безработицата Брой безработни Равнище на безработицата Брой безработни Равнище на безраб. /пункта/
ДЕВИН 1 871 15,0 % 1 995 16,0 % 124 /6,6 %/ 1,0
ЗЛАТОГРАД 1 128 12,6 % 1 105 12,4 % –23 /–2 %/ –0,3
МАДАН 534 10,0 % 489 9,1 % –45 /–8,4 %/ –0,8
СМОЛЯН 1 930 6,1 % 2 161 6,8 % 230 /11,9 %/ 0,7
ОБЛАСТ СМОЛЯН  

5463

 

9,3 %

 

5 750

 

9,8 %

 

287 /5,3 %/

 

0,5

 

Към 31 март 2020 г. в област Смолян общо има регистрирани 6 007 безработни лица. 509 от тях са младежи до 29 г. възраст. 1413 лица са с регистрация над 1 година. За едно работно място се борят 8 човека.

Към 30 април в област Смолян вече има 7 346 регистрирани безработни, като ръстът спрямо месец март е 1339 безработни. Най-голям брой регистрирани лица са на територията на ДБТ Смолян (над 65%).

ДБТ

 по общини

31.03.2020 30.04.2020 Ръст
Брой безработни   Брой безработни   Брой безработни Изменение
ДЕВИН 2054   2374   +321 15,6
ЗЛАТОГРАД 1090   1159   +69 6,3
МАДАН 504   604   +100 19,8
СМОЛЯН 2359   3209   +850 36
ОБЛАСТ СМОЛЯН 6007   7346   +1339 22,3

 

Ръстът на безработни за БТ-Смолян е 850 души. Спрямо предходния месец март ръстът в четирите бюра по труда е следният:

За ДБТ Смолян – с 36 %;

за ДБТ  Мадан – с 19,8 %;

за ДБТ Девин – с 15,6 % и

за ДБТ Златоград – с 6,3 %.

Съгласно постановената специална схема 60/40 / по ΠMC № 55/30.03.2020 г. зa изплaщaнe нa ĸoмпeнcaции c цeл зaпaзвaнe нa зaeтocттa пpи извънpeднoтo пoлoжeниe/, която цели да помогне на работодателите да плащат заплатите на свои служители в обстановката на епидемията от COVID-19, работна справка към 14 май 2020 г. показва:

в ДБT – Cмoлян – подадени 127 заявления за 1 388 заети лица от територията обслужвана от бюрото. До момента са одобрени 62 фирми.;

  • в ДБТ – Девин – подадени 40 заявления за 380 лица. Одобрени до момента са 35 фирми;
  • в ДБТ – Златоградподадени 40 заявления за 383 заети лица. Одобрени са 32 фирми.
  • в ДБТ – Маданподадени 21 заявления от фирми за 102. Одобрени до момента са 13 фирми.

ОБЩО 228 заявки, за 2253 лица, одобрени 142 заявки – за около 1100 души.