Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Съветници и заинтересовани се събират спешно в Златоград заради водата

Местният парламент на Златоград е свикан спешно утре от 9 часа сутринта на заседание заради замърсената от хвостохранилището река Върбица. В него ще участват граждани, шефове на държавни институции и представители на „Горубсо“.

Замърсяването е констатирано днес. Направен е оглед на хвостохранилище „Ерма река” от представители на РИОСВ, Басейнова дирекция и община Златоград. Взети са проби от река Голяма, река Върбица, както и от Първи, Втори и Четвърти шахтов кладенец. Пробите ще бъдат изпратени за анализ в акредитирани лаборатории.
Към момента е преустановено подаването на питейна вода от І и ІІ шахтови кладенци, разположени в района на Пресека.

Към водоснабдителната мрежа на село Старцево и Златоград се подава питейна вода само от ІV-ти шахтов кладенец в река Неделинска, съобщиха по-рано през деня от местната управа.

Съобщението на РИОСВ – Смолян, гласи, че след интензивните валежи значително е повишен дебитът на река Ерма, преминаваща през хвостохранилището и вливаща се в река Голяма. В резултат на това се отмиват натрупаните в опашката на съоръжението отложения от хвоствов пясък.

Изискано е становище на надзорния екип на обекта с предложение за незабавни мерки, чрез които да се спре изнасянето на хвостов пясък при аварийни ситуации. Операторът е задължен да следи експлоатацията на хвостохранилището, както и да извършва ежедневен мониторинг на отпадъчните води.

От РИОСВ са взети са водни проби на изхода на хвостохранилището, където е заустването на отпадъчните води в р. Голяма. След анализ на пробите ще бъде преценено каква административно-наказателна  мярка да се приложи за допуснато замърсяване.

Facebook Comments