Шевиците на Смолян, Пловдив, Шумен и Бургас представят в Историческия музей

Изложба на шевиците от четири български региона ще представи Регионалният исторически музей „Стою Шишков“ в Смолян на 10 януари. Тя е именувана „По шевиците ще ги познаете“, организирана е в рамките на програмата „На 100 км от Европейската столица на културата Пловдив#Заедно“.

Експозицията включва представителна извадка от фондовете на четири музея –Регионалните исторически музеи в Смолян, Шумен, Бургас и Регионален етнографски музей – Пловдив. Тя отразява различните видове везбени украси с техните регионални етнографски характеристики. Експонирани са както единични шевици, така и цели елементи от традиционната народна носия – ризи, престилки, кърпи за глава.

Както е известно, в шевиците едно време са били втъкавани даже и кодове за родова принадлежност. Такива данни има например за родопските села Ерма река и Старцево. Различните родове втъкавали различни геометрични символи в престилките, които носели жените от фамилията.  Шевиците давали информация даже за семейния статус на жената. По тях можело да ерген да разпознае дали дадена мома му е роднина във времето, когато те ходели забулени, съответно да се отдръпне, ако жената е семейна.

Етнографският фонд на музея в Шумен притежава богата колекция от шевици не само от Шуменския край, но и от други етнографски райони на страната. Началото на събирателната дейност е поставено още през 30-те г. на ХХ в. Открояват се месалните шевици от Провадийско. Месалите са кърпи, които се поставят на омъжени жени при специален обред, изпълняван в някои села.

Етнографският музей в Пловдив показва част от богатата колекция шевици, постъпили като дарение от г-жа Елена Тодорова – известна майсторка-везбарка, преди няколко години.

Характерните везбени мотиви за рупската, загорската и тронкската етнографски групи представя Етнографският музей в Бургас.

Музеят в Смолян също допринася за колоритната експозиция. В Родопите шевиците са неизменен елемент от украсата на някои сватбени обредни кърпи. Квадратни или правоъгълни по форма, те са предназначени за завиване на разменяните между годеници и младоженци дарове, за покриване ръцете на младоженката и като поводник при извеждането ѝ от бащиния дом. Интерес предизвиква и обредната сватбена забрадка, наречена ръченик.

В детския кът към изложбата малките посетители ще имат възможност да оцветят по образец от витрините или да нарисуват свои везбени мотиви.

Изложбата е реализирана по проект към Министерството на културата и ще може да бъде посетена до 15 февруари 2019 г.