Смениха председателя на ОбС в Смолян

Тримата предатели да напуснат и групата, и съвета – призова ГЕРБ

Днес бе сменен председателят на Общинския съвет в Смолян Славка Каменова (ГЕРБ). На нейно място с 15 гласа от опозицията – КРОС и БСП, с участие в гласуването на трима съветника от ГЕРБ, бе избран за председател Димитър Кръстанов (БСП).

Сценарият е бил предварително подготвен и пазен зорко в тайна. Изненадващо в началото на днешното заседание, в дневния ред на което имаше 69 точки, пресаташето на КРОС раздаде на всички съветници предложението им за предсрочно прекратяване правомощията на председателя на ОбС. Искането не отговаря на нито едно от условията, посочени в Закона за местното самоуправление и местната администрация – тя не е подала оставка; не е в трайна невъзможност да изпълнява задълженията си или системно да не ги изпълнява повече от 3 месеца; не е в конфликт на интереси. Въпреки това обаче с 16 гласа бяха прекратени правомощията й.
Оттам-нататък продължи сценарий по избор на нов председател. Двама бяха номинирани за поста. От КРОС предложиха за председател Валентин Кюлхански. От БСП – Димитър Кръстанов.

Димитър Кръстанов

Председателят на групата на ГЕРБ Мария Семерджиева обяви, че поради съмнения за нелегитимност на провежданото заседание групата напуска. В залата обаче останаха трима от ГЕРБ – адв. Филип Топов, Димитър Николов и Данчо Киряков. Те също участваха в гласуването, след което се оказа, че 16 съветника са гласували, 15 от тях за Димитър Кръстанов, никой не е подкрепил Кюлхански. Един е пуснал празна бюлетина. Тоест, и от КРОС са гласували социалистът Димитър Кръстанов да стане първенец в местния парламент.

„Комунизмът в Смолян се завърна през задния вход, без да са получили вот от народа“ – това бе основният коментар след заседанието в групата на ГЕРБ, визирайки назначението на Илия Годев за областен управител и възкачването на Димитър Кръстанов на новия му пост.

Символично доказателство, че всичко, случило се днес, е по сценарий, са трите листа, забравени на стола от председателстващия днес заседанието Михаил Генчев.

По-късно общинското ръководство на ПП ГЕРБ в Смолян излезе с декларация, с която призоваха публично тримата съветници – адв. Филип Топов, Димитър Николов и Данчо Киряков, да напуснат не само групата, а и Общинския съвет. „Подкрепата за ляв кандидат от избрани с десни гласове съветници за нас означава абсолютно предателство спрямо избирателите. Означава също, че е премината чертата на допустимо и недопустимо във взаимоотношенията между избирател и избран“, се сочи в декларацията.

Ето и целият й текст:

„По повод безпрецедентната и безпринципна смяна на председателя на Общинския съвет в Смолян Славка Каменова.

Общинското ръководство на ГЕРБ определя като недопустимо искането на групата КРОС в Общинския съвет за предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на Общинския съвет Славка Каменова. Най-силният и единствено важният аргумент е, че то е незаконосъобразно.
В чл. 24 от ЗМСМА ясно са посочени условията, при които би следвало да стане това. 

„Чл. 24 (3) Правомощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно при: 

Сценарият за смяната на Сл. Каменова – част1
  1. подаване на оставка;
  2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца с решение на общинския съвет, взето по реда на ал. 1;
  3. (нова – ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“. 

 Необоримите факти са следните:

  1. Г-жа Каменова не е депозирала оставка
  2. До този момент, считано от месец ноември 2015 г., откак е встъпила в длъжност, г-жа Каменова няма нито едно отсъствие от заседание, при положение че за този период са проведени 22 заседания. Няма нито едно провалено заседание по нейна вина или тя да е станала причина за това.
  3. Няма влязъл в сила акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Няма и подаден сигнал срещу нея за това.

Важно е членовете и симпатизантите на ГЕРБ да знаят, че решението за прекратяване на правомощията на г-жа Каменова бе взето с решаващите два гласа на съветниците адв. Филип Топов и Димитър Николов. 

Сценарият за смяната на Сл. Каменова – част 2

 

След като процедурата по прекратяване е незаконосъобразна, това прави незаконосъобразен и изборът на нов председател, поради което групата на ГЕРБ напусна заседанието непосредствено преди да стартира процедурата за избор на следващ председател.

Трима от съветниците на ГЕРБ – адв. Филип Топов, Димитър Николов и Данчо Киряков, избраха да останат в залата и да участват в тайното гласуване за избор на нов председател, въпреки че ГЕРБ не подаде кандидатура и напусна залата. А причината за това е опорочената процедура и незаконното прекратяване на правомощията на настоящия председател, което подлежи на обжалване.

Номинираните за председател на ОбС бяха двама – Димитър Кръстанов (БСП) и Валентин Кюлхански (КРОС).

Не е за подценяване още един факт, че ръководителят на групата КРОС Кирил Хаджихристев номинира за председател Валентин Кюлхански, но при гласуването той събра нула гласа.
В подкрепа на Димитър Кръстанов са гласували 15 съветника и един е пуснал празна бюлетина. Димитър Кръстанов е избран с 15 гласа, с участие в гласуването и на тримата съветника от ГЕРБ. 

Сценарият за смяната на Сл. Каменова – част 3

Подкрепата за ляв кандидат от избрани с десни гласове съветници за нас означава абсолютно предателство спрямо избирателите. Означава също, че е премината чертата на допустимо и недопустимо във взаимоотношенията между избирател и избран. 

Поради всичко това общинското ръководство на ПП ГЕРБ призовава публично Филип Топов, Димитър Николов и Данчо Киряков да напуснат не само групата, а и Общинския съвет. Това ще бъде достоен техен морален акт, с който да овакантят местата си на следващите в листата. Целта е да се възстанови справедливото легитимно представяне на доверието, дадено от членовете и симпатизантите за листата на ГЕРБ в местния парламент.  Още повече, че през 2015 г. никой от тримата не е събрал преференции, достатъчни за да влезе самостоятелно в Общинския съвет. Ще бъде абсолютно неморално да останат като независими общински съветници.

Днес и маските на КРОС паднаха окончателно. Със сценария, който подготвиха и реализираха в полза на левицата, се доказа без съмнение, че КРОС е сателит на БСП в местния парламент на Смолян.“

(следват имената на цялото общинско ръководство на ГЕРБ – Смолян)

Facebook Comments